Риболовът на тежко е специфичен само за определена част от риболовното съсловие. Плувката прилягана тези, които обичат непрекъснатото движение и търсенето на риба. Големите реки, особено в долните си течения предлагат чудесна възможност за почитателите на хищните обитатели на водоема и плувката. Тук предимно с подвижен монтаж могат да бъдат уловени както хубави щуки и костури, така и прилични бели риби.Мнението че бялата риба обитава течащите води е чуждо за много колеги, особено целенасоченият им риболов именно на такива места. Има обаче моменти, когато дори тя напуска тихата крайбрежна зона и се впуска срещу течението. На много язовири този хищник започва да се храни, когато турбините се пускат и водата се всмуква по тръбите.Покрай буни, мостови съоръжения, големи водни препятствия и острови са постоянните местообитания на хищника. Следователно предпочитаните от него места съчетават както обширни дълбоки ни тихи участъци, така и съчетани с бързо течение и водовъртежи. На пръв поглед широките райони изглеждат съвсем спокойни и непоклатими. По тяхното дъно обаче има множество големи камъни, потопени дънери и продукти на човешката дейност. Там бялата риба намира прикритие от напора на течението. Сигурно доста колеги са наблюдавали как посреща срещу течението пъстърва понякога и без тласък с перките при опасност се шмугва под някой голям камък, намирайки сигурна защита. На пръв поглед той не се откроява на дъното, но при по-задълбочен поглед нещата стоят иначе. И на физиката е известно, че скоростта на различните водни пластове е различна и колкото повече са те (колкото е по-дълбока водата) – толкова разликата е по-голяма. В сравнение с тази на повърхността и средните пластове,минаващата по дъното вода е с най-ниска скорост и колкото е по-голяма дълбочината – толкова по-ясно може да бъде забелязан този феномен.Белите риби ( както и останалите) предпочитат именно такива райони, скривайки се под повърхностните пластове пенеща се вода. За подходящата риболовна екипировка в такива ситуации не се нуждаем от скъпи принадлежности. Дори и непретенциозни такъми могат да ни зарадват с успешен излет. Причината се крие в това, че рибата се чувства толкова сигурна в своето прикритие, че атакува примамката без много лакомене. Модерните индустриални реки (които безспорно са малко) предлагат толкова укрития за белите риби, че количеството на събралите се в тях екземпляри често е учудващо.

Как обаче трябва да подходим към тях?

Обичайните техники и монтажи не вършат добра работа, това е и причината малко риболовци да хванат такава риба, дори и случайно. Повечето хора си прилагат изпитаните и предпочитани от тях техники, които не излизар от границите на „нормалните“ норми. Прибягването към нещо различно е тяхната последна грижа. Затова в реките обичайните риболовци си ловят обичайните риби.Блесните не могат да се спуснат до най-дълбоките участъци на реката, същото се отнася и за дълбпокогазещите воблери – следователно не са решение на проблема. Течението прекалено бързо ги понася и не успяват да стигнат до дъното.

Подвижна плувка с техника на придърпване

Единственият метод, подходящ за риболов на бяла риба в силно течение е съчетан с подвижна плувка и щъкаща малка рибка или силиконова примамка.При риболова с подвижна плувка дълбочината така трябва да бъде примерена и стоперът фиксиран, че оловото безпрепетствено да се движи над дъното, без опасност от закачване. Пуска се повод между 50 и 80 см, който гарантира спокойно движение на рибката, без да бъде отнесено от течението.Изключително важно е да се използва голяма подвижна плувка, носеща много тежест. Такива, носещи между 20 и 40 грама са подходящи за по-тихите участъци. До 80 грама товароносимост трябва да достигнат тези за най-бързите и дълбоки райони.  Употребявани основно при риболова на сом и щука вършат и чудесна работа и за бялата риба. Необходимостта от тази огромна товароносимост на плувката гарантира, че рибката няма да бъде отнесена бързо от течението, а ще се задържи максимално дълго над подходящия участък.

Система с повече куки

Съвсем ясно е че при кълване тази плувка ще окаже голямо съпротивление. За тази цел се прилага система, с която дори при моментално засичане ще можем да закачим хищника. Рибката първоначално се нанизва с голяма единична кука през устата и една или две по-малки тройки се прикрепят към страните и.Правилното премерване на дълбочината гарантира, че стърчащите жила на куките няма да се забият по камъните и дъното. Колкото по-дълго се задържи оловото над подходящия участък – толкова вероятността да бъде атакувана нашата примамка е по-голяма. С малко повече опит и техника може допълнително да се забавя неговото движение.Кълването се познава много лесно. Под силното течение бялата риба лапа цялата плячка моментално.Придърпването е втората техника, с която може да се изкуши хищникът. При тази ситуация се нуждаем от сравнително тънко влакно, за да има по-малко съпротивление под напора на течението. За целта най-сигурно е да се работи с преплетен с диаметър до 0,15 мм и тежка оловна глава.

Напрегната игра

Заметнатата по течението примамка трябва максимално бързо да се спусне до дъното и технично да се повдига, когато усетим контакта и с някой камък преди да се е закачила. Винаги се придърпва срещу него към нас като се задържа повече на едно място и потегля с къси движения. Попаднала под най-бързата част на водата не е необходимо да извършваме много тласъци – тя си ги прави и сама. Това е сравнително трудна техника, но много увлекателна и напрегната. Трудна е защото играта е малко тежка и тромава, поради голямата оловна глава и се изисква повече усет.Когато усъвършенстваме перфектната игра на примамката, естествено ще бъде доста по-лесно да се облавят и най-бързите участъци. Важно е да извършваме бавни движения без да прибираме прекомерно количество влакно и правилно да предвидим при замятането колко да се отпусне, за да достигнем дъното.За правилното изпълнение на тази тази техника и добрият контакт с примамката се нуждаем от малко по-твърда пръчка с дължина минимум 2,40 метра. Само с такава пръчка може да се определи къде точно се намира стръвта и да се превъзмогнат препятствията.Наградата за вашата упоритост и неуморна работа вероятно ще бъде някоя тлъста бяла риба, безпроблемно прекарана в кепа. За такъв улов вашите колеги могат само да си мечтаят.

Необходима екипировка за риболова с плувка

Пръчка: шаранджийска (английски тип) или телескоп с дължина 3,50 метра и тежест на замятане около 50-100 грама.Макара: средна по размер, стационарна.Влакно: преплетено 0,14-0,16, монофилно – 0,20-0,25 мм.Принадлежности: подвижна плувка до 80 грама товароносимост, единична кука и тройки.

За спининговия риболов

Пръчка: 2,40-3,00 метра с тежест на замятане 40-80 грама, сравнително лека.Макара: средна по размер, стационарна.Влакно: 0,14-0,16 преплетено, до 0,28 монофилно.Оловото под подвижната плувка е така монтирано, че да се движи над дъното и препятствията.Ако ловим от подходящ участък, вдаден към коритото на реката е необходимо леко замятане по посока на течението. След всяко повдигане на силиконовата примамка е нужно да осигурим достатъчно влакно, за да достигне отново дъното.