Днес се разрешава риболова на Щука и Распер според приложение 1 от ЗРА.Щука - от 15.Февруари - до 30.Април (ако няма изрична заповед на министъра удължаваща срока)Распер - от 01.Март - до 30.Април (ако няма изрична заповед на министъра удължаваща срока)