• Щуката е хищник, който е готов винаги да нападне….?
Невярно: Извън периодите на хранителната активност щуката е пасивна и най-често съжителства мирно с питомните риби, които се разхождат около нея. Тежко им обаче, когато щуката огладнее – следват жестоки нападения.
  • Щуката е самотник, който не толерира присъствието на други щуки в ловната си територия….?
Невярно: Действително щуката необича да и се мотаят други посестрими близо до нея. Дори зарибяванията с щука се извършват с определена бройка на периметър, за да не се самоизяждат една друга. Изобщо обаче не е изключение да се уловят 2 или 3 щуки на едно място. Факт е обаче, че тази риба не живее на „ ята “, а всяка за себе си. Когато сме уловили щука на едно място, не трябва да замятаме пак там.
  • Щуката е риба, която обитава не само плитките, но и дълбоките места….?
Вярно:  Щуката гони жертвите си на всякакви дълбочини, особено през зимата.
  • Щуката прекарва цялото си време в криене и дебнене на потенциални жертви….?
Вярно:  Една част от времето на щуката наистина преминава в дебнене от засада. В друга част обаче щуката обича да „ патрулира “ в ловната си зона, без да атакува потенциалните жертви.
  • В един и същ водоем щуките започват и спират да кълват в едно и също време….?
Най-често вярно:  Действително в определени дни и часове има масови атаки на щука, докато в други моменти на водоема цари пълно мъртвило. Изключение правят големите щуки, които ловуват по-рядко.
  • Щуката атакува само движеща се плячка….?
Невярно:  Действително, че щуката напада много повече цели, които се движат. Големите щуки обаче често пъти се хранят с умряла риба по дъното.
  • Щуката ловува най-често чрез възприемане на жертвата чрез зрението си….?
Вярно:  Щуката се храни най-вече в светлата част на деня. По принцип кълването е най-добро в облачно време, докато в периода на силно слънчево греене хищникът е по-пасивен.
  • Щуката напада от долу на горе….?
Вярно:   Както и други хищници, щуката се интересува от това което се случва над нея.
  • Риболовът на щука е по-резултатен през зимата, отколкото през лятото….?
Невярно: Лятото наистина не е най-добрият сезон за лов на щуки, но през зимата уловът е по-слаб. Най-добре щука се лови през пролетта и есента.
  • Щуката избягва да напада костури заради острите му перки….?
Невярно:  Костурът е едно от любимите ястия на щуката.
  • Голяма примамка – голяма щука….?
Вярно:  Счита се, че щуката е в състояние да погълне риба, която има 1/3 от собствената и дължина. Най-често големите щуки нападат големи примамки.