Щуката, една от най-популярните риби. Това е така, защото има голям интерес към нея в Европа, Средна Азия и Северна Америка. Среща се в спокойните и пълноводни реки, в блатата и езерата. Харесва топлите води дори и бедни на кислород. Обитава местата обрасли с водна растителност, убежища при паднали дървета и камъни, места с подводни ями ( там се укрива и дебне плячката си ) понеже е хищник. Тя е склонна да напада щуки дори със същата големина, водоплаващи птици, особено малките им – влиза дори в единоборство с видрите.Тази риба има продълговато тяло, стреловидно, покрита с дребни люспи. Главата и е голяма, подобна на патешка човка. Има широка уста с издадена напред долна челюст. Очите са големи, подвижни с черни зеници. Благодарение на тях щуката вижда напред и настрани. Гръбната перка се намира близо до опашката. Цвят: от сиво-зеленикав до сиво-кафяв. Гърбът и е по-тъмен. По двете страни на тялото има тъмни петна.На дължина щуката достига 1,5 м. и тегло до 35 кг. , но при подходящи условия може да бъде и по-голяма.Интересна особеност при тази риба, е че сменя зъбите си напролет. Тогава тя не е много опасна за рибките, защото зъбите и са меки и само ранява жертвите си – не ги убива.Щуката е най-добра на 3-4 год. Хвърля си хайвера през месеците февруари-март-април по подводни предмети и растителност близо до брега.Храни се предимно с риба – предпочита шарановите риби. Търси храната си през деня. Скрива се в сенките между растенията, и когато набележи плячка скорострелно я настига и я захапва. След това навлиза в дълбочините, пуска я за миг и я налапва откъм главата.Тази риба яде много. За килограм тегло е необходимо да изяде от 3 до 5 кг. месо.
Пример: щука на 12 години с тегло 8 кг. и дълга около 1 метър е изяла 175 кг. риба.
Щуката расте бързо. На 1 година тя е дълга от 9 до 20 см., на 2-3 год. Става дълга до 25-40 см. И тежаща около 500 гр., на 3-5 год. Вече е дълга 40-55 см. С тегло до 1 кг. и повече.Месото на щуката е много вкусно ( особено на по-едрите риби ). Във Франция това е най-луксозното ястие от рибните.Една от най-големите щуки уловена от наши въдичари е имала тегло 10,300 кг. с дължина 112 см. Принадлежностите за ловене на щука трябва да бъдат здрави. Ако във водоема има щуки с тегло над 4 кг. препоръчва се корда с дебелина 0,40 – 0,45 мм. И тройка кука или единична, но да може да издържи рибата стръв. Необходим е СТОМАНЕН повод ( задължително ) дълъг 30-40 см. Съединен с основното влакно с вирбел, за да може рибката да се движи по-спокойно. На основното влакно се поставя пластмасова плувка (или коркова), която трябва така да се утежни, че да стои вертикално, но да не се потапя от рибката – стръв. Кукичката със стръвта се спуска близо до дъното на около 50 см. , понеже има растителност и щуката се крие там. Във високата растителност рибата не стои дълбоко, а в участъци без растителност се отбягва да се лови, защото щуката не обитава тези места.При слаби течения кукичката с рибката стръв се пуска по посока на течението – рибката трябва да има възможност да плува спокойно, затова трябва да държите пръта в ръка и да се придвижвате. Ако щуката е налапала примамката, не трябва да се бърза със засичането, необходимо е известно време ( но не и много да се чака ). Възможно е тя да играе с живата рибка.Много интересен е и риболовът на щука с блесни. Те са най-различни по вид, размери и форма. Най-подходящи са блесните дълги 8-10 см. с тегло 20-30 гр. Блесната се води близо до дъното и до водната растителност. Предимство на този метод, е обиколката на голям район от водоема, докато това е почти невъзможно при използването на жива рибка. Късият спинингов прът и здравата макара Ви дават 100% сигурност при ловенето на щукаВсеки си има своите начини и методи на ловене. Съветите ни дадени до тук, могат да Ви бъдат полезни.