Много се дискутира дали долната тройна кука на блесната за зимен риболов да е в натурален вид или с някоя атрактивна  изкуствена добавка. Най-често се ползва червено пухче, а руснаците си падат и по разноцветни шлаухчета, които надяват на трите сгъвки на тялото, но така , че остриетата да са свободни.На практика пухчето не оказва влияние на играта и воденето отгоре няма защо да се съобразява  с наличието или липсата на такава добавка. То действа по-скоро визуално на хищника – вероятно се оприличава на ранена (разкървавена) жертва . Но е стимулатор, който не бива да се подценява и в хода на риболова, ако натуралната блесна (с чиста тройна кука)  не дава резултат, уместно е да се подмени с такава, която има червено пухче или друга атрактивна изкуствена добавка. Към това нововъведение вероятно пръв ще реагира костурът, който не крие пристрастията си към червения цвят.