На 13.04 ИАРА публикуваха официално забраната за риболов през 2017 година. Ето я и нея:"На основание чл. 31, ал. 1 и ал. 4 от Закона за рибарството и аквакултурите (ЗРА), чл 4, ал 1 и чл 8, ал 2 от Устройствения правилник на Министерството на земеделието и храните, във връзка с установяване на сроковете за забрана за улов на риба и други водни организми през размножителния период на видовете във водите на Черно море, р. Дунав и вътрешните водни обекти и след съгласуване с министъра на околната среда и водите с писмо с изходящ номер 12-00-299 на МОСВ, НАРЕЖДАМ:
 1. Забранявам улова на риба през периода на нейното размножаване в рибностопанските обекти по чл. 3, ал 1, т.1 и 2 от ЗРА, както следва:
  1. Карагьоз (дунавска скумрия) в българския участък на река Дунав през периода от 15.04.2017 до 15.05.2017г. включително
  2. Калкан във водите на Черно море през периода 15.04.2017г до 15.06.2017г включително, съгласно РЕГЛАМЕНТ ЕС 2016/2372 на Съвета от 19 декември 2016 година за определяне на възможностите за риболов на някой рибни запаси и групи рибни запаси за 2017 година в Черно море.
  3. Попчета във водите на Черно море през периода от 15.04.2017г до 15.05.2017г. с мрежени риболовни уреди, с изключение на риболовния уред волта.
  4. Пролетно-лятно разможаващите се риби в зависимост от надморската височина на рибностопанските обекти на страната както следва:
   1. от 18.04.2017г. до 02.06.2017г. в рибностопанските обекти намиращи се до 500 м. надморска височина
   2. от 01.05.2017г. до 15.06.2017г. в рибностопанските обект намиращи се от 500 до 1500 м. надморска височина
 2. През периода на забраните по т. 1-3 всички стационарни и други риболовни уреди да бъдат извадени от водата
 3. Забраната за улов на есетрови риби, включително и по време на размножителния период, в българската акватория на река Дунав и Черно море е съгласно съвместна заповед номер РД-9/07.01.2016г и заповед номер РД09-42/26.01.2016г. на министъра на околната среда и водите и министъра на земеделието и храните.

Това е списъка с обектите, в които можете да ловите през периода на забраната.

Област Благоевград

 • баластриера „Бистрака”, под моста за с. Покровник;
 • водоем „Попарица“, с. Блатска, общ. Хаджидимово;
 • водоем „Помпата”, с. Първомай, общ. Петрич;
 • първи водоем до Завода за релета – с. Баня, общ. Разлог;
 • яз. „Бели брег“, гр. Сандански

Област Бургас

 • баластриера “Дупките”, гр. Бургас.

Област Варна

 • яз. "Комарево"
 • яз. „Доброплодно";
 • яз. „Рибарски комплекс Пода“.

Област Велико Търново

стари речни корита на р. Янтра: - землище на с. Раданово, общ. Полски Тръмбеш; - землище на с. Върбица, общ. Горна Оряховица. стари речни корита на р. Росица: - землище на гр. Бяла черква, общ. Павликени; - землище на с. Михалци, общ. Павликени.

Област Видин

 • яз. „Дъбравка”, общ. Белоградчик;
 • яз. „Кула”, общ. Кула;
 • р. Дунав - участъка от Колодрума при речен километър 780.200 до Баба вида при речен километър 791.500

Област Враца

 • р. Скът от „Мишонски мост” до моста в центъра на гр. Мизия, общ. Мизия;
 • яз. "Лиляче", с. Лиляче, общ. Враца
 • р. Ботуня – гр.Криводол от моста на изхода в посока с.Ракево до землищната граница със село Ракево, общ.Криводол.

Област Габрово

 • р. Росица – участък в централна градска част на гр. Севлиево, от моста на „Кольо Фичето“ до първия бент по течението под „Старата баня“;
 • р. Янтра – участък в централна градска част на гр. Габрово от „Падалски мост“ до музея „Дом на хумора и сатирата“ до моста под бензиностанция „Ромпетрол“.

Област Кюстендил

 • стар рудничен котлован, с. Николичевци, общ. Кюстендил;
 • два водоема при разклона на с. Паничарево, общ. Бобов дол;
 • водоем с. Самораново, общ. Дупница.

Област Кърджали

 • яз. „Охлювец“, общ. Кърджали;
 • яз. „Петелово“, общ. Черноочене;
 • яз. „Чобанка“, общ. Момчилград;

Област Ловеч

яз. „Сопот” в цялата акватория, с изключение на следните зони:
 • експлоатационната зона, която се разполага на 300 м от края на язовирната стена, перпендикулярно на оста ú навътре в акваторията;
 • източната зона за естествено размножаване на рибите (мръстилище) намираща се западно от устието на р. Топля и от дигата на рибарниците перпендикулярно на оста ú навътре в акваторията до мостовете на воден клуб гр. Троян (асфалтовия път за центъра на с. Голяма Желязна);
 • р. Осъм - речен участък от с. Умаревци, помпена станция до входа с. Александрово и приложащото старо речно корито "Бибора" към нея
 • горното течение на р. Златна панега от извора ú до входа на гр. Луковит;

Област Монтана

 • яз. „Огоста” в района на баластриерите, в землището на с. Горно Церовене, общ. Монтана и обозначения участък находящ се на 400 м западно от водовземната кула до началото на полуостров Расника;
 • баластриерни водоеми до р. Огоста в землището на с. Громшин, общ. Бойчиновци;
 • блато в кв. Момин брод, гр. Лом.

Област Пазарджик

 • баластриера при с. Лозен;
 • баластриера при с. Динката;
 • канал „Кривата вада”.

Област Перник

 • сгуроотвалите в кв. Калкас, гр. Перник; отводнителните канали на р. Арката (р. Блато), общ. Радомир.

Област Плевен

 • яз. „Горни Дъбник” – в обозначения за това участък, обхващащ от южната страна на язовирната стена, земната част в продължение на един километър до малката дига на язовира;
 • яз. „Тотлебанов вал“, общ. Плевен;
 • старо корито на р. Осъм в землището на с. Българене;
 • отводнителен канал в землището на с, Асеновци, в участъка от ж.п. линията свързваща гр. Левски с гр. Ловеч до асфалтовия път свързващ гр. Левски със с. Асеновци;

Област Пловдив

 • топлия канал;
 • р. Пясъчник, от моста на с. Войводиново до устието ú в р. Марица;
 • напоителен канал до гр. Стамболийски от началото му до първия мост.

Област Разград

 • яз. „Бялата пръст” (Папаза);
 • яз. „Микро” – малък.

Област Русе

 • стари корита на р. Янтра между землището на гр. Бяла и с. Полско косово
 • общински язовир в землището на с. Тетово;
 • общински язовир в землището на с. Щръклево;

Област Сливен

 • баластриера „Крушарска дупка”, с. Крушаре, общ. Сливен;
 • баластриера „Сливенска дупка”, с. Мечкарево, общ. Сливен;
 • баластриера „Мечкаревска дупка”, с. Мечкарево, общ. Сливен;
 • яз. „Чилията”, с. Загорци, общ. Нова Загора;
 • напоителен канал в отсечката от с. Бинкос до с. Горно Александрово, общ. Сливен;

Област Смолян

 • яз. „Тешел”;
 • яз. „Златоград”;
 • ез. Керяновия гьол (Рибката).

Област София

 • язовир „Панчарево”;
 • баластриери в землището на с.Долни Богров;
 • баластриери в землището на с.Чепинци;
 • баластриери в землището на с.Световрачане;
 • баластриери в землището на с.Челопечене;
 • яз. „Осиковица”;
 • баластриера „Мечката”, гр. Самоков;

Област Стара Загора

 • баластриери 1 и 2 (затворени) в землището на с. Розово, общ. Казанлък;
 • баластриери 1 и 2 (затворени) в землището на с. Ягода, общ. Мъглиж;
 • баластриери 1 и 2 (затворени) на границата на землището на с. Тулово със землището на с. Ръжена, общ. Мъглиж;
 • яз. Чаталка в землището на с. Елхово, общ. Стара загора

Област Хасково

 • яз. „Доситеево”, с. Доситеево, общ. Харманли;
 • яз Спахиево, между с. Горно сираково и с. Спахиево
 • яз. Дерин дере с. Райкова могила, общ. Свиленград

Област Шумен

 • яз. „Свинеугояване”, гр. Шумен;
 • баластриера, с. Радко Димитриево, общ. Шумен;
 • яз. „Върбица”, гр. Върбица.

Област Ямбол

 • Гребен канал – Ямбол-Северна и южната част;
 • стари речни корита на р. Тунджа при с. Тенево и с. Ханово.
Заповедта подлежи на обжалване в 14 дневен срок пред Върховния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на изпълнителния директор на изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури.Заповедта да се връчи на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение

МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ"

Това е пълната забрана за риболов през 2017г. Молим ВСИЧКИ рибари да спазват забраната! Нека помогнем за развитието на риболовът в България!