ИАРА публикуваха в сайта си забраната за риболов."От днес се забранява уловът на риба и други водни организми през пролетно-летния размножителен период във водите на Черно море, река Дунав и вътрешните водни обекти. До 15-ти май включително не е разрешен уловът на карагьоз (дунавска скумрия) в българския участък на река Дунав и на попчета във водите на Черно море с мрежени риболовни уреди, с изключение на риболовния уред волта.До края на месец май ще важи забраната за уловът на пролетно-лятно размножаващите се риби в рибностопанските обекти намиращи се до 500 м надморска височина. За рибностопанските обекти, които се  намират на  надморска височина от 500 до 1500 м заповедта ще влезе в сила от 1-ви май и ще продължи до 15-ти юни включително.През периода на забраната всички стационарни и други риболовни уреди да бъдат извадени от водата."

Това е списъка с обектите, в които можете да ловите през периода на забраната.

Област Благоевград

- баластриера „Бистрака”, под моста за с. Покровник; - водоем „Попарица“, с. Блатска, общ. Хаджидимово; - водоем „Помпата”, с. Първомай, общ. Петрич; - първи водоем до Завода за релета – с. Баня, общ. Разлог; - яз. „Бели брег“.

Област Бургас

- баластриера “Дупките”, гр. Бургас.

Област Варна

- яз. „Генарал Киселово”; - яз. „Добротич“; - яз. „Рибарски комплекс Пода“.

Област Велико Търново

стари речни корита на р. Янтра: - землище на с. Раданово, общ. Полски Тръмбеш; - землище на гр.Полски Тръмбеш; - землище на с. Петко Каравелово, общ. Полски Тръмбеш; - землище на с. Куцина, общ. Полски Тръмбеш; - землище на с. Крушето, общ. Горна Оряховица; - землище на с. Драганово, общ. Горна Оряховица; - землище на с. Върбица, общ. Горна Оряховица. стари речни корита на р. Росица: - землище на с. Крушето, общ. Полски Тръмбеш; - землище на гр. Бяла черква, общ. Павликени; - землище на с. Михалци, общ. Павликени. баластриери: - землище на с. Дичин, общ. Павликени; - землище на с. Писарево. напоителни и отводнителни канали: - местност Блатото, гр. Свищов – запад.

Област Видин

- яз. „Дъбравка”, общ. Белоградчик; - яз. „Кула”, общ. Кула; - р. Тополовец – участъка от моста на главен път Е-79 до с. Слана бара; - яз. Фарафун, общ. Грамада.

Област Враца

- р. Скът от „Мишонски мост” до моста в центъра на гр. Мизия, общ. Мизия; - яз. „Бели извор“, с. Бели извор; - р. Ботуня – гр.Криводол от моста на изхода в посока с.Ракево до землищната граница със село Ракево, общ.Криводол.

Област Габрово

- р. Росица – участък в централна градска част на гр. Севлиево, от моста на „Кольо Фичето“ до първия бент по течението под „Старата баня“; - р. Янтра – участък в централна градска част на гр. Габрово от „Падалски мост“ до музея „Дом на хумора и сатирата“ до моста под бензиностанция „Ромпетрол“.

Област Кюстендил

- стар рудничен котлован, с. Николичевци, общ. Кюстендил; - два водоема при разклона на с. Паничарево, общ. Бобов дол; - водоем с. Самораново, общ. Дупница.

Област Кърджали

- яз. „Невестино“, общ. Кърджали; - яз. „Пчеларево“, общ. Черноочене; - яз. „Мъглене“, общ. Кирково; - яз. „Карамфил“, общ. Момчилград; - яз. село Гулия/ с. Голямо Каменаре, общ. Крумовград; - яз. „Млечино“, общ. Ардино; - яз. „Вълкович“, общ. Джебел.

Област Ловеч

- яз. „Сопот” в цялата акватория, с изключение на следните зони: експлоатационната зона, която се разполага на 300 м от края на язовирната стена, перпендикулярно на оста ú навътре в акваторията; източната зона за естествено размножаване на рибите (мръстилище) намираща се западно от устието на р. Топля и от дигата на рибарниците перпендикулярно на оста ú навътре в акваторията до мостовете на воден клуб гр. Троян (асфалтовия път за центъра на с. Голяма Желязна); - яз. „Славяни Кантон 5”, местност Горен Кайлък, землището на с. Славяни; - яз. „Славяни Кантон 5”, местност Долен Кайлък, землището на с. Славяни; - старо речно корито на р. Осъм, местност Бибора, землището на с. Дойренци; - старо речно корито на р. Осъм, местност Долната воденица, землището на с. Чавдарци; - старо речно корито на р. Осъм, местност Старите корита, землището на гр. Летница; - воден обект „Блато”, с. Йоглав; - яз. „Марков дол”, землището на с. Торос с изключение на акваторията на експлоатационната зона, обособена пред язовирната стена; - водоем „Зореница”, разположен между гр. Ябланица и с. Гложене; - горното течение на р. Златна панега от извора ú до входа на гр. Луковит; - яз. „Гаргулица“ – землището на гр. Ябланица.

Област Монтана

- яз. „Огоста” в района на баластриерите, в землището на с. Горно Церовене, общ. Монтана и обозначения участък находящ се на 400 м западно от водовземната кула до началото на полуостров Расника; - баластриерни водоеми до р. Огоста в землището на с. Громшин, общ. Бойчиновци; - блато в кв. Момин брод, гр. Лом.

Област Пазарджик

- баластриера при с. Лозен; - баластриера при с. Динката; - „Дупките”, с. Говедаре; - „Малък гьол”, с. Звъничево; - студен канал на р. Марица, с. Синитово; - студено пере при „Фазанарията”; - канал „Кривата вада”.

Област Перник

- руднични езера в гр. Перник; - сгуроотвалите в кв. Калкас, гр. Перник; - руднични езера в с. Рударци, общ. Перник; - отводнителните канали на р. Арката (р. Блато), общ. Радомир.

Област Плевен

- яз. „Горни Дъбник” – в обозначения за това участък, обхващащ от южната страна на язовирната стена, земната част в продължение на един километър до малката дига на язовира; - яз. „Тотлебанов вал“, общ. Плевен; - баластриери „Витски блата”, общ. Плевен; - баластриерите край р. Искър при с. Писарово, общ. Искър; - баластриерите край р. Искър между гр. Червен бряг и с. Чомаковци и при с. Реселец, общ. Червен бряг; - отводнителен канал при гр. Белене, общ. Белене; - старо корито на р. Осъм в землището на с. Асеновци; - отводнителен канал в землището на с, Асеновци, в участъка от ж.п. линията свързваща гр. Левски с гр. Ловеч до асфалтовия път свързващ гр. Левски със с. Асеновци; - старо речно корито на р. Вит – „Кретско блато”, с. Крета, общ. Гулянци.

Област Пловдив

- топлия канал; - яз. „Домлян”; - р. Пясъчник, от моста на с. Войводиново до устието ú в р. Марица; - напоителен канал до гр. Стамболийски от началото му до първия мост.

Област Разград

- яз. „Бялата пръст” (Папаза); - яз. „Микро” – малък.Област Русе- стари корита на р. Янтра в землището на с. Полско косово; - стари корита на р. Янтра в землището на Гара Бяла; - старо корито на р. Янтра в землището на гр. Бяла (Кривушата); - общински язовир в землището на с. Тетово; - общински язовир в землището на с. Щръклево; - общински язовир „Образцов чифлик“.

Област Сливен

- баластриера „Крушарска дупка”, с. Крушаре, общ. Сливен; - баластриера „Сливенска дупка”, с. Мечкарево, общ. Сливен; - баластриера „Мечкаревска дупка”, с. Мечкарево, общ. Сливен; - яз. „Чилията”, с. Загорци, общ. Нова Загора; - напоителен канал в отсечката от с. Бинкос до с. Горно Александрово, общ. Сливен; - отводнителен канал „Азмака“, южно от гр. Нова Загора, в частта му от моста преди разклона за с. Полско пъдарево, на изток от помпената станция на бившия военен свинекомплекс.

Област Смолян

- яз. „Тешел”; - яз. „Златоград”; - ез. Керяновия гьол (Рибката).

Област София

- язовир „Панчарево”; - баластриери в землището на с.Долни Богров; - баластриери в землището на с.Чепинци; - баластриери в землището на с.Световрачане; - баластриери в землището на с.Челопечене; - яз. „Осиковица”; - баластриера „Мечката”, гр. Самоков; - яз. „Ботунец“- гр. София, област София.

Област Стара Загора

- баластриери 1 и 2 (затворени) в землището на с. Розово, общ. Казанлък; - баластриери 1 и 2 (затворени) в землището на с. Юлиево, общ. Мъглиж; - баластриери 1 и 2 (затворени) в землището на с. Ягода, общ. Мъглиж; - баластриера (затворена) в землището на с. Шаново, общ. Мъглиж; - баластриери 1 и 2 (отворена и затворена) в землището на с. Зимница, общ. Мъглиж; - баластриери 1 и 2 (затворени) на границата на землището на с. Тулово със землището на с. Ръжена, общ. Мъглиж; - баластриера 1 (отворена) в землището на общ. Мъглиж (т. нар. „Аксаков гьол”).

Област Хасково

- яз. „Орешец”, с. Орешец, общ. Харманли; - яз. „Крепост”, с. Крепост, общ. Димитровград; - яз. „Левка”(новия), с. Левка, общ. Свиленград.

Област Шумен

- яз. „Свинеугояване”, гр. Шумен; - баластриера, с. Радко Димитриево, общ. Шумен; - яз. „Маломир”, с. Маломир, общ. Върбица; - яз. „Върбица”, гр. Върбица.

Област Ямбол

- баластриерен водоем „Долен герен”, гр. Елхово; - отводнителен канал „Дере – 3”, землище на с. Безмер; - Гребен канал – Ямбол-Северна и южната част; - яз. „Болярско – 2”, /без канала/ землището на с. Болярско; - стари речни корита на р. Тунджа при с. Тенево и с. Ханово.