От утре 01.06 отпада забраната за риболов на обекти намиращи се до 500 метра надморска височина. Но няколко забрани, които продължават още:

Забрани до 15.06

  • Рибностопанските обекти намиращи се от 500 до 1500 метра надморска височина

Забрани до 30.06

  • Калкан във водите на ЕС в Черно море