Ако се заложи на черното, може да се спечели не само на рулетка. Можете да оставите ярките разноцветни примамки да лежат в кутията и вместо тях да използвате черен туистер, въртяща се или колебаеща се блесна. И успехът от този избор ще е гарантиран. При риболов със спининг повече надежди се възлагат на черняи цвят. Ако на ярко оцветен воблер рибата не кълве, ако сребристата блесна се върти напразно, опитайте да поставите черна примка. Често пъти примката с такъв цвят се оказва жокер и води до решително кълване. Но повечето спинингисти оставят примамките с черен цвят настрани. Но при риболов със спининг черните примамки често пъти повишават шансовете за успех. Натуралната окраска на плячките на хищните риби в повечето случаи е черна. Черната изкуствена примамка имитира, например, пиявица, малка змиорка и много видове бръмбари. Много от дребните риби също са доста тъмни. Освен това, в интензивно облавяни водоеми рибата е добре запозната с окраската на най-често използваните примамки. Виждайки примамката с черен цвят, дори страхливите хищници се решават на кълване. За тях черният цвят е незастрашената възможност да се хранят и да напълнят стомасите си.Цвят на съблазън Костурът е на едно от първите места сред рибите, с които се хранят хищниците. Често пъти щуката и бялата риба се пристрояват към пасажите с костури и хващат сред тях отделни непредпазливи риби. Добре виждащите се ивици на костура са именно черни. Тъмните изкуствени примамки имитират някои малки рибки. Те се виждат добре и хищникът кълве на тях по-често, отколкото на ярките шарени варианти. Освен това черните примамки остават забележими и при дълбочинно водене. А яркия цвят с увеличаване на дълбочината се губи, защото водата действа като син филтър. Червените примамки бледнеят на дълбочина 2-3м, оранжевите и жълтите - на малко по-големи дълбочини. Цвят, който на повърхността привлича рибата, при по-дълбоко водене на примамката може да се окаже незабележим. Черният цвят обаче остава непроменен (с леки синкави оттенъци). Черните примамки се виждат удивително добре от рибите, при повърхностен риболов в сумрак или през нощта. Благодарение на тъмната си окраска, примамката се откроява ясно на фона на светлото небе. Очевидно рибите са по-способни да откриват тъмната примамка, отколкото светлата.Черна муха На някои ручеи, където се наблюдава висока риболовна преса, рибите обикновено добре познават изкуствените примамки с ярки окраски и поради това странят от тях. Затова опитните мухари обикновено ловят на пъстървови ручеи с черни примамки, и то учудващо успешно. На черни стримери, предимно Wooly Bugger с дълги опашки от пера от марабу, рибата се лови превъзходно. Със спининг пъстърва се лови добре на блесна Black Fury. Именно дребничките размери на тази примамка носят успех. Често пъти рибата кълве на нея веднага след замятане или по време на кратка пауза във воденето, когато блесната позволява, колебае се, пада на дъното. Вероятно мини блесната напомня на пъстървата за черни бръмбари, които през лятото в големи количества падат във водата от надвисналите клони. Стомасите на много от пъстървите, които кълват на Black Fury, са пълни с черни брони на бръмбари. А пъстървите, които кълват на черни туистери с една опашка, обикновено имат в стомасите си пиявици.Щуката харесва по-тъмните Кой би си помислил, че през пролетта в менюто на щуката влизат екземпляри с такива мънички размери, като малките жабки. Въпреки това при проверка в стомасите на щуките през пролетта фенските изследователи открили повече жабки, отколкото риби. А коя примамка може по-добре да имитира бъдещите жабки от мъничкия туистер, воден с кратки подръпвания над дъното, или черняи мини стример? Тънкият стоманен повод почти не влияе на играта на примамката и значително повишава шансовете за улавяне на риба. Тъмните примамки и без това се котират добре сред щуките. Черните воблери винаги са добър сюрприз за рибите. В реките, където живеят малки змиорки, щуката понякога се специализира на тази лесна плячка. Същото се отнася и за сома. Големите меки силиконови примамки с черен цвят, дълги и тесни, изкарват дремещите хищници изпод дънерите. На черните туистери от време на време може да се улови и бяла риба. Именно тази примамка може да се окаже удивително уловиста на интензивно облавяни места, тъй като повечето риболовци залагат на шарените или светлите туистери, а черните са изключение за тях. Бялата риба кълве на тях без задръжки, особено там, където основната и храна са тъмните придънни риби.