Плуващата по течението примамка е много по-атрактивна за рибата, отколкото, ако е застопорена на едно място. За да и осигурим допълнително „ апетитен “ вид, е необходимо да се спазват някои ПРАВИЛА, без изпълнението на които слабата резултатност е почти винаги налице.Почти всичко се движи в реката, самата тя се намира в непрекъснато движение. Водните растения се навеждат по посока на течението и в ритмичен такт се местят нагоре и надолу. Постоянно сменят своето местоположение и повечето риби. От място на място те се движат към богатите на храна участъци от водоема, като се стремят да намалят до минимум разхода си на енергия при нейното осигуряване. Естествената плячка в почти 100 % от случаите се влачи по дъното и по тази проста причина и предложената от нас примамка трябва да извършва аналогични движения.Закотвената стационарно стръв е неестествена за рибите и трудно възбужда техния апетит. Най-често те само леко я опипват и придърпват, след което се отказват и сменят обекта си на внимание.В реката важи следното правило – предложен по неподходящ начин, и най-големият деликатес за рибата няма да донесе очаквания резултат.

С ПОДХОДЯЩА ПЛУВКА

По-най естествен начин примамката може да бъде предложена по течението с помощта на подходяща пръчка и плувка. Вторият елемент трябва да бъде много точно подбран по форма и размер, да оказва минимум съпротивление на рибата при кълване. Перфектното разположение на оловото по линията , както и неговото количество също е от първостепенно значение.За риболов в реки с равномерно и сравнително бавно течение най-подходящи са плувки с товароподемност от 3 до 5 гр. и с дълъг телен или карбонов кил. В Англия тези сигнализатори са наречени СТИК, с други думи, клечковидни ( пръчковидни ) плувки. Благодарение на дългия си кил Стик-плувките се движат нежно и равномерно по течението, като показват и най капризното и предпазливо опипване на стръвта.За риболов във водоеми с по-бързо и бурно течение с голяма дълбочина стиковете едва ли ще ни свършат работа. За тази цел се използват плувките тип АВОН, чието тяло е силно удебелено в горната им част. Независимо от непрекъснатото смесване на повърхностния воден слой те се държат стабилно, дори и при груби пориви на водната маса.Успешният риболов на река с подвижна примамка изисква нейното пускане през голям участък от водоема. Понякога се налага спускане на стръвта на 50-60 м. от нас, за да се достигне някой подходящ район или просто да се провери къде ще регистрираме кълване. За такъв случай може да използваме и обикновена спинингова макара, но английските майстори са избрали друг тип макара, наречена ЦЕНТЕРПИН. Наподобяваща по форма руските КАТУШКИ и съвременните приспособления за риболов с мухарка и шнур, ЦЕНТЕРПИНЪТ е с по-голям размер, като минимално начупва влакното по шпулата си и позволява отличен контрол на движещата се линия. Тя на външен може да изглежда доста остаряла, но сама отпуска необходимото и влакно, без да го оплита и разхлабва. Скоростта на изнизване се коригира съвсем просто, само с помощта на показалеца, като безпроблемно задържаме примамката в по-атрактивните участъци.

С ПЛАВАЩО ВЛАКНО

За да успеем да засечем почти всяко кълване, регистрирано дори на 100 м. надолу по течението, цялата линия трябва да бъде абсолютно опъната. Основна предпоставка за това е плаващото влакно, осъществяващо най-пряк контакт между плувката и пръчката. За да подобрим неговите качества в тази насока, можем допълнително да го гресираме с подходяща смазка или силикон.

Кои са другите предимства на подвижната стръв, освен, че по най-естествен начин се възприема от рибата?

            С помощта на „ стик “ или “ авон „ могат да се проверят и най-недостъпните участъци от водоема, където със сигурност се върти рибата, почти необезпокоявана от каквото и да било. Монтажът може да се спусне на много метри от течението, като безпроблемно с подходящата пръчка може да бъде насочен към който и да е участък, независимо дали в него има подводна растителност, надвиснали клони и големи камъни.

ПО-ДРАЗНЕЩА ПРИМАМКА – ПО УСПЕШЕН РИБОЛОВ

Като висше изкуство при риболов в река се приема дразненето на рибата и възбуждането на нейния инстинкт, дори в моментите, когато изобщо не и е до ядене. При застопоряване на движението на плувката стръвта бавно се повдига нагоре под натиска на течението. Често този трик се оказва много по-резултатен от нормалното отпускане.Подвижната примамка съвсем не е резултатна само в реките и каналите. В затворените водоеми съществуват много ситуации, когато стръвта трябва да се мести, за да достигне по-добър резултат.Почти всяка примамка може да бъде използвана за този тип риболов. Особено резултатни обаче всичките видове ларви  и червеи, троха хляб , жито, коноп и насекоми. Да влачем обаче голямо парче тесто или грозд царевични зърна няма да бъде много актуално.