dead_fish1Остър сърповиден обект съпровожда безформен облак. Това е щука, движеща се на края на ято дребни риби. Гладният хищник дебне непредпазливо наранени или болни червеноперки, които, изоставайки от останалите, представляват лесна плячка.

Тези сигнали електризират нас, риболовците. След като една сутрин сме пробвали на воблер, блесна с различна форма и цветове и всичко е на вятъра, ние се нуждаем просто от една рибка за стръв.

Монтираме на плувка и тръгват червеноперки, бабушки и др. Тлъстият хищник трябва да почака. Дребосъците не са ни необходими, трябва да хванем поне две червеноперки с дължина около 20см. С тяхна помощ можем да посрещнем хищника.

Монтаж на воблерова система

Изпробването и е сравнително лесно, по телената и ос са закрепени две тройки. Мъртвата червеноперка се фиксира чрез вкарване на основната ос в устата и. Възловата част е лопатката, която придава ефектната игра на рибката.

Представянето на рибката с помощта на този трик е толкова естествено, че почти напълно се имитира болна жива рибка. Дали е река, езеро или море, чрез влачене или спинингов риболов, методът е изключително ефективен.

Водене на тласъци

Най-ефектна имитация се постига чрез водене от лодка с весла. Така стръвта се движи на тласъци, максимално имитирайки болна рибка. Това изключително дразни сетивата на хищника и го активизира към атака. Естествено нужно е и малко експериментиране по отношение на дълбочината, релефа на дъното и специфичността на крайбрежната ивица. При познаване на релефа на водоема подходящи са места с подводни ями (когато търсим хищник на дъното), места, близо до коренища, на тополени дървета, стара разстройка и т.н.

Ако дънната зона не дава резултат, постепенно намаляваме дълбочината. Съществува примерна скица за улов на различните видове хищници при съответна дълбочина.

При риболов на костур използваме стръв с големина 10-14см, търсейки рибата на дълбочина около 2 метра.

За бяла риба системата е с дължина 14-16см, примерната дълбочина е около 3 метра.

За щука със средна големина дължината е между 16 и 20см, а дълбочината - 4 метра.

За голяма щука, сом, костур и бяла риба - от 20 до 30см и дълбочина - 6 метра.

Естествено всичко това е по принцип и за различните водоеми дължината се определя опитно, чрез познаване на местността и видовете риба, както и размерите и. Използването на система със средна големина е най-универсално.

Подходяща е пръчка за риболов с воблер - тежест на замятане от 30 до 60г или от 40-80г - според големината на стръвта. Влакното не е необходимо да е с дебелина над 0,25мм, естествено от изпитана марка, осигуряващо ефектна игра на стръвта. Макарата - бързооборотна, събираща поне 150м влакно 0,25мм.

Построяването на системата е следното: изработваме ламаринена пластинка с формата на лопатка на воблер, като трябва да спазваме съотношението между дължината на рибата и големината на пластинката, както и големината на рибата и наклона на лопатките спрямо оста.

Към нея прикрепваме перпендикулярно или под наклон здрава, неръждаема тел, която служи за фиксиране на рибата и влиза в нейната уста, прониквайки дълбоко в тялото и. В самото начало на връзката между лопатката и тази тел закрепваме повод от мека многожилна тел. На края и закрепваме остра тройка, като преди това прокарваме една подвижна пред нея.

Дължината на повода трябва да позволява фиксирането на втората тройка около аналния канал на рибката, а първата се закача под коремната перка.

Построявайки си сами тази система, можем да я използваме многократно и с изключителен ефект по следните причини:

  1. Перфектна имитация на играта на болна рибка.
  2. Не ни е необходим никакъв ароматизатор на стръвта.
  3. Изключителна универсалност в различните водоеми.
  4. Лесна и бърза смяна при евентуално нарязване на стръвта.
  5. Евтина и бърза изработка (при малко опит).

При по-голяма дълбочина на ловене пред системата можем да поставим парче олово.

От Веселин Кръстев