При риболов, най-универсален и най-масов сигнализатор на кълването е плувката. Днес по щандовете на магазините за рибарски принадлежности се предлага огромен избор от различни модели и повечето риболовци са привърженици на мотото, че е важен преди всичко начинът им на плуване. Освен това формата изключително им зависи от условията на самия водоем, които са строго специфични. Само тогава можем оптимално да разчитаме на успех. Добре е за всеки отделен вид риба да изберем подходящия модел.

Форма на плувките

Плувката за тихи води трябва да има издължено тяло и тънка антена. Много е важно при риболов в такива водоеми да различим истинското кълване от опипването на стръвта. Тук рибата има на разположение по-дълго време за нейното проучване и стръвта не трябва да променя своето положение сравнително по-дълго време. Дори при нежно докосване на примамката плувката, благодарение на своята издължена форма, променя своята позиция и после бързо се възвръща към нея. Друго предимство, е че когато рибата поеме стръвта, плувката веднага се потапя, като не оказва почти никакво съпротивление, с което би събудило съмнение в рибата. При удар веднага можем да преценим в кой момент да стане засичането.

Утежнение

За да бъде успешен начинът на утежнение, винаги започваме от горе на долу, за да може да се постигне бавно потъване на стръвта. Сачмите се подреждат във верига с обща дължина от 40 до 80 сантиметра. Колкото по-дълга е тази верига, толкова по-бавно потъва стръвта. Ако например рибите кълват добре през кратки интервали от време, концентрираме утежнението в една точка и по този начин стръвта потъва по-бързо и имаме повече време за действие. Ако пък кълването става много нерешително и предпазливо, разреждаме веригата за събуждане на по-малко подозрения. За да можем добре да отчетем поемането на примамката, нагласяме така линията, че най-долно разположеното олово да лежи на дъното.За плувка с товароподемност от 2 грама използваме подвижно олово с обща тежест от 1,90 грама, като всяко парченце тежи приблизително 0,10 грама.