При риболовна леко“ плувката има две предназначения: да поддържа кукичката със стръвта на известно разстояние от повърхността на водата и да показва на въдичаря, че около стръвта става нещо ( когато рибата кълве ). Затова тя трябва да има добра товароподемност, да е лека и чувствителна и да оказва малко съпротивление при кълването на примамката от рибата. Нa тези изисквания могат да отговорят само плувките, изработени от лек материал – корк, пластмаси, пера от птици и др.

Чувствителност и съпротивление

Чувствителността на плувката по време на риболов винаги зависи най-вече от обема на частта, показваща се над водната повърхност. При малък обем, останал над водата, на рибата не са нужни големи усилия, за да потопи изцяло плувката. В тези случаи тя не чувства почти никакво съпротивление при налапването на стръвта. Съпротивлението зависи още и от формата на плувките. Пазарът предлага плувки с различна форма – крушовидни, вретеновидни, ракетообразни, яйцевидни и др. По-добри за риболов са плувките в вретеновидна и ракетообразна форма.Често въдичарите спорят каква да бъде плувката и какво положение да заема тя върху водната повърхност. Повечето рибари предпочитат да ловят риба с малки плувки, заели вертикално положение. И наистина плувка с дебелината на игла и с дължина колкото палец, едва полазваща се над водата, почти не оказва съпротивление. От друга страна, поради малките си размери такива плувки не плашат рибите.

Цвят

Колкото до оцветяването на плувките, то няма особено значение, когато стръвта е на разстояние повече от 2 м. Ако това разстояние е по-малко, желателно е да се избягват ярките окраски, които плашат рибата. Подходящи са плувките, боядисани с цвета на водната растителност или на естествено плаващите предмети.

Големина

За по-големи дълбочини са необходими плувки с по-големи размери, с повече тежест, за да може стръвта бързо да падне на дъното. Подемната им сила е уравновесена с допълнителна тежест. Те са подходящи за риболов при ветровито време и в течащи води.Към малките и леки плувки с по-къси размери и с прикрепени към тях малки антенки не се прибавя тежест или ако е необходимо, поставя им се съвсем малко. Те са пригодени за ловене на уклей, кротушка, червеноперка и други подобни дребни риби в недълбоки водоеми.Плувките се прикрепват към основното влакно чрез гривни, които се намират в двата им края, чрез специални за целта халкички или чрез свободно надяване. За да се осигури вертикалното им положение, необходимо е долната гривна да бъде поставена по възможност на края на плувката а горната – по-ниско.