За да се лови риба, това не означава да се заметне едно парче влакно с кука и закачена на нея стръв и да се очаква, че в същия момент ще се хване риба.За да има успех, трябва да се знае как да се подмами рибата, как да се разсее недоверието в нея, изградено в сложния живот под водата. Това е едно СПОРТНО ИЗКУСТВО, представляващо здрав комплекс от много правила, знания и придобит опит, криещо в себе си много тайни.Рибата е едно несъзнателно създание, лишено от възможността да отговори гласно, пълно с инстинкти, подчинено на рефлексите си, притежаваща твърде много развити чувства. От тях най-развито е НЕДОВЕРИЕТО, изградено във водната среда, където всичко е изненадващо и същевременно изглежда нормално. Чувството за недоверие може да накара рибата да избяга или да не поеме намерената храна, даже и да е най-предпочитаната.Повърхността на водата представлява едно огледало, което отразява всички образи и сенки около нея. Достатъчно е да се покажем над водоема, за да изчезне за миг рибното стадо, дошло да се напича на по-топлата вода край брега или да си търси храна. Достатъчно е да се произведе някакъв шум, макар и лек, за да се отдалечи рибата. Достатъчно е плувката да окаже съпротива при потегляне, за да събуди недоверието в рибата и да спре кълването.За да не се събужда недоверието в рибата, спортистът трябва да е подготвил една много тънка и фина, почти невидима линия, на която стръвта прикрива куката. Недоверието, веднъж събудено от грубата линия и куката или предизвикано от бързото засичане, носи своите отрицателни последствия.Едно потропване, предизвикано от стъпките по брега, е достатъчно да прогони рибата, дошла да си търси храната. Това се дължи на водната среда, която е много добър проводник на шума, към който рибата е много чувствителна. Чрез кожата, очите, мехура, страничната линия се хващат всички вибрации и се определя тяхното разстояние. Това задължава риболовеца да бъде твърде внимателен и тихо, невидимо, с тихи стъпки да прохожда към мястото откъдето ще лови. Теориите, че рибата имала положително отношение към музиката, са опровергани от това, че тя не се приближава към звуковите мелодични вълни, а се отдалечава от тях.Рибата се храни с уста, обърната срещу течението. Участие вземат много органи: вкусовите папили на езика и около устата, пипалата ( мустачките ) около устата и кожата. Те дават възможност на рибата да опитва вкуса на водата. През устата се филтрира всичко, което е вкусно и може да се яде, е се изхвърля ненужното, преди да е навлязло в гърлото.В тихата вода рибата опипва и ако стръвта и харесва, тогава я поема. В течащата вода този процес не е познат, защото рибата поема бързо с инстинкта, че всичко, което плува около нея, се яде. Някои определени вибрации на това, което минава край нея, са и изработили рефлекса да различава дали това се яде или не и дали е хубаво или лошо.Рибата, която ще поеме насекомите, червеите и зърната, поднесени на куката, ще раздвижи линията, на която е поднесена стръвта. Най-напред ще срещне съпротива на неподвижната тежест и тази на влакното, а след това устойчивостта на плувката в момента на потапянето и във водата.Подвижната линия дава по-малко съпротива, отколкото мъртвата ( неподвижната ), с което се събужда по-малко недоверие. Затова трябва да се стремим да ловим на фина линия, за да се постигне по-голяма гъвкавост ( подвижност ). Колкото и да се смята, че това е истина и се знае от всички, наблюденията край водоема показват, че това основно правило неудачно се прилага, и то твърде често в неговата най-груба форма ( тежка или груба плувка, дебело влакно, тежко обременяване, лоши и груби възли, открита кука на малка стръв и др. ).Една голяма част от въдичарите непознават основните възли и незнаят да си служат с тях и често прибягват до услугите на колегите си, без да вложат малко усилие сами да се научат и да се справят с тях.Чувството за недоверие, колкото и добре развито във всички риби от малки размери, напълно изчезва у едрите риби, където храненето се диктува от други инстинкти. Например плочките кюспе със своя приятно дразнещ аромат на препечено масло напълно разсейват недоверието у шарана, кефала, платиката, чудския сиг и др., което могат да възбудят откритите куки, дебелите бели влакна на хирургическите конци номер 8 или новите синтетични влакна и непосредствената близост на оловото до стръвта.