Тук се комбинират начинът „на леко“ с пусната дълбоко примамка и начинът „на тежко“. Тежестта е сравнително по-голяма и се монтира подвижно или неподвижно на разстояние 20-30 см. след кукичките или пред тях в посока към пръта. Целта е пръта да се фиксира на дъното на желаното от въдичаря място. На известно разстояние в зависимост от дълбочината на водоема се поставя плувка, която при падането на тежестта на дъното трябва да остане върху повърхността на водата. Излишно е поставянето на „асансьор“ и други показатели, защото плувката играе ролята на показател. Използват се изключително естествени примамки. Тъй като се ловят по-едри екземпляри риба, монтирането на уредите е по-солидно. Това е класически начин, който няма много привърженици сред въдичарите. При наличието на съвременната въдичарска техника комбинираният начин на риболов има и други разновидности, които малко се прилагат на практика. Струва си да се разкаже подробно за възможностите, които те крият.След като се измери дълбочината на водоема, върху основното влакно на известно разстояние по посока на пръта се поставя по-малка тежест или се прави двоен възел. Най-добре е да се сложи съвсем дребна оловна сачма, която поради малките си размери свободно минава през водачите на пръта. Плувката се монтира между кукичките със стръвта и тежестта. Този начин на монтиране се прилага само при подвижна тежест. Той е много удобен, защото плувката при замятането се намира до самата тежест и след падането си на дъното издига кукичките със стръвта докато ограничителят ( възелът или сачмата, може и стопер ) опре в тежестта. С успех се прилага не само в застояли водоеми, но и в умерени течения, където дъното е чисто. Избира се тежест с крушовидна или яйцевидна форма, за да може течението да я мести. Замята се напречно на течението. Налягайки върху влакното то премества цялото устройство към брега, докато стръвта ( червей или рибка ) свободно плува пред тежестта.Подобен е начинът, когато тежестта се постави на допълнително влакно с предварително определена дължина. Плувката се монтира след възела или вирбела на мястото на връзването на основното с допълнителното влакно. Предназначението и е, след като тежестта падне на дъното на водоема, да изкачи кукичката със стръвта на определено разстояние и там да я поддържа.Понякога може да се лови и без да се постави ограничител, например при ветровито време или в бързи течения. Тогава издигането на плувката се регулира от въдичаря, който отпуска повече или по-малко влакно от макарата. В такива случаи плувката може да се издигне до повърхността на водата, при което тежестта, без да се предвижва, я задържа на точно определено място.В застоялите водоеми можем сигурно да се срещнем с лице с лице с буйния и толкова подозрителен шаран само ако сложим на кукичките по-голяма примамка – картоф или кюспе – и се откажем от плувка и всякаква тежест. По-далеч може да се заметне и с бучка захар.