Каква е простата философия на „капана за хищна риба“ ?

Купувате си от магазина една щукарска плувка тип „яйце“, една малка телена спирала и един класически метален повод за щука. След това се прави следния монтаж: на основното влакно нанизвате „яйцето“ и го застопорявате. Свободният край на влакното връзвате на клуп, който минава през горното ухо на спиралата, прокарвате цялото и тяло през него и затягате. За долното ухо на спиралата (където е вградената в нея тежест), се връзва няколко сантиметра як конец, накрая на който също се оформя клуп.Към този куп се привързва ухото на металния повод с единична или тройна кука накрая. След това взимате една стиска добре омесена, но рехава захранка и я слагате не много плътно в спиралата – едвам да покрие теловете. На куката закачате жива рибка за стръв и плавно замятате във водоема. Получава се следното: живата рибка се движи и непрекъснато клати хранилката над себе си, а от там наоколо се сипят частици ароматна захранка. Точно това привлича други дребни рибки около монтажа и се получава хранещо се ято. Щуката вижда тази многобройна плячка и атакува настървено, но най-чест попада на рибката върху куката, защото тя не може да избяга.По този метод може да се лови и костур, бяла риба и сом, стига добре да съобразите монтажа за съответните риби. Винаги товароподемността на плувката трябва да е по-голяма от сумарната тежест на спиралата, захранката, куката, повода и собствената тежест на рибката-стръв. Това се определя експериментално вкъщи или на водоема. Подобен монтаж с плувка и пружина, но с къси поводи на пружината и стръв стиропор ( повдигачи ) може да се ползва за лов на толстолоб.