В Ирландия са толкова загрижени за намаляващата популация на черния костур, че е започнало национално изследване на уловите. Риболовните магазини в страната алармират, че през последните две години се наблюдава изключително слаба активност на този вид риби по крайбрежието на страната. Част от националното изследване изисква и от самите риболовци да подават информация за уловите си на черен костур през годината. Черният костур отдавна е под закрила на закона в опит да се подпомогне възстановяването му след катастрофалното му намаляване още от 80-те години на миналия век. Днес обаче опасенията са, че популацията му отново е застрашена заради финансовата криза и увеличеният брой бракониери и намаления бюджет за опазване на рибните ресурси. Има и други фактори, оказващи отрицателно влияние върху популацията на костура - лошото време тази година и необикновено голямото придвижване на планктон от север.