[caption id="attachment_240" align="alignleft" width="300"]риболов на сом риболов на сом[/caption]

Всяка година след изтичането на забраната започва истинския активен сезон за улов на сом. Наистина се е случвало да се хване сом и преди забраната, особено ако пролетта като цяло е по-топла, но истинското сомаджийско време е от юни до края на септември.

Независимо, че сомът е нашата най-едра чисто сладководна риба (моруната става по-голяма от сома, но тя освен в Дунав прехожда и живее в Черно море) ловът на сома е тънка, да не кажа деликатна работа. Такъмите ви, освен че трябва да са мощни и здрави, е необходимо да работят безотказно и прецизно като швейцарски часовник. Използват се мощни пръти, едрогабаритни макари, които да са в състояние да поберат поне 200 метра влакно 0,60мм и нагоре. Куките трябва да са здрави, ковани с размери от 5/0 до 8/0 в зависимост от използваната стръв.

По-долу ще се опитамe да систематизирамe изискванията към различните елементи на сомския риболов.

Стръвта е най-разнообразна

По принцип сомът е хищник и се храни с водни обитатели, но когато изпадне в протеинов глад става всеяден и може да се хване дори на спирала с качамак и кюспе. Но това са изключения, които подчертават правилото, а то е да търсим сома на месна и жива стръв.

През юни сомът много охотно кълве на рак. Ракът се забожда под бронята откъм опашния плавник, като острието на куката трябва да пробие бронята и да се покаже навън, без да засегне жизненоважните центрове на рака. Така той остава жив и в движение доста дълго време.

Веднага след забраната кълве добре и на едри пиявици, но излизат предимно дребни сомове, докато на същата стръв през септември и началото на октомври се хващат и едри екземпляри.

Естествено най-добрата стръв за сома са живите рибки, които обитават водоема. Те трябва да са с размери над 10-15 сантиметра, макар че и тук има изключения. Така например много добра стръв е слънчевата рибка - тя е изключително жизнена, пъргава и се задържа добре на куката. Много добра стръв са мренките, кленчетата, костурите, бабушките, уклеите и някои други видове.

Сомът кълве охотно и на попово прасе, което се смята за класическа стръв при него, а освен това - на грозд торни червеи, парчета суров черен дроб или далак, пърлени с перушината пилета, жаби и парчета от риби. Това са достъпните за всеки риболовец видове стръв. Освен това напоследък вече и у нас си пробиват път специалните протеинови пасти за сом, които имат най-разнообразно съдържание - екстракт от животинска кръв, скаридово брашно, сушен стрит черен дроб и различни ароматизатори. Тези пасти се държат добре на куките, излъчват силна миризма и са ефикасни най-вече в затворените водоеми, защото в река по-лесно се размиват от течението.

На тежко

Основният монтаж за лов на сом на тежко е прост и ефикасен. Той е подобен на монтажа за лов на бяла риба с подвижна тежест, само че поводът пред тежестта е малко по-къс и съответно многократно по-здрав, като може да се ползва и плетено влакно. Ако сте на река - живата рибка- стръв се закача на куката през горната устна, а ако ловувате в затворен водоем, куката се прокарва под гръбната перка.

По моя край, в Северна България, добри сомове се ловят в долните течения на реките именно на тежко. Застава се привечер в началото на дълбок, държащ сомове вир, но стръвта не се замята във вира, а в бързея над него на самата граница. Сомът цял ден лежи като куче в дълбоките ями и подмолите и си пази територията, а привечер излиза да ловува по плитчините и бързеите.

При речния риболов трябва да се пази абсолютна тишина, аз дори лягам до въдицата, както правят някои при риболова на пъстърва. Когато едрата риба удари и се закачи, следва неповторима борба и емоции, защото видимостта вече е малка. Нощният риболов у нас е забранен, затова аз ползвам периода на така наречения полумрак. Този половин-един час е най-перспективен, хем да си хванеш сом, хем да си в крак със закона.

На леко

Сомът може да се лови и на плувка, само че тя трябва да е доста обемиста, за да може да издържа по-едрите живи рибки-стръв и по-тежкия такъм. Този метод е по-подходящ за затворените водоеми, но трябва много добре да познавате къде са местообитанията на сома, за да знаете къде да заметнете тапите. Не е необходимо рибетата да са пуснати на максималната дълбочина. На разсъмване и при залез слънце сомът атакува обикновено в горните водни слоеве. Само в горещата и светла част на деня следва да увеличите дълбочината и да замятате директно на границата на сомските ями. Все пак дневният риболов на сом има по-малка ефективност, освен ако не примамите сома със специфични методи. Един от начините на примамване е да прикрепите към тапите или към тежестите парчета от дунапренова гъба, напоена обилно в животинска кръв или друг специфичен ароматизатор. Дава резултат, но не очаквайте чудеса.

Кльонкът е друг екзотичен начин на примамване

Не се знае автора на това изобретение, но се предполага, че то идва от Унгария. У нас най-големите майстори-кльонкаджии са по Дунав - сами си правят и кльонковете, и кърмаците, и по цял ден са в реката. Моят най-добър кльонк си го купих от един силистренски майстор и се оказа, че мами сома добре и в язовирите, особено в Ивайловград.

Бухането на кльонка се чува на километри по бреговете на гьола, но сомът реагира на неговия звук, само когато минавате с лодката над неговата територия. Той се вдига от дълбините и може дори да атакува ръката на риболовеца, която работи с кльонка. Но обикновено преди това усеща вибрациите на рибката-стръв, която е изпаднала в истински ужас, защото и тя усеща приближаващата се опасност. Ударът е категоричен и ако ползвате две куки, по-често удря на горната кука. При този вид риболов можете да ползвате и други видове стръв - попово прасе (конощип), рак, пиявица и така нататък, но според мен най-подходяща е жива рибка, особено за язовирите.

Влачене на рапали

Противно на масовите представи сомът се лови и на влачене на изкуствени примамки от лодка. Най-подходящи са наистина воблерите на световноизвестната фирма "Рапала" с размери между 17 и 19 сантиметра. Добре е да имат газене на дълбочина между 2,5 и 4 метра, но и експерименти с по-дълбоко газене не са излишни. Разнообразието на този вид воблери е огромно, не само от цитираната фирма, но по мои впечатления при влачене на воблери от лодка, общо взето се закачат по-дребни сомове. Тук му е мястото да ви припомня, че според сега действащия закон не е разрешен улов на сомове с дължина под 50 сантиметра. Ако нямате ролетка в себе си - това е дължината на мъжкия лакът с изправена длан! Пускайте маломерните сомчета, защото е грехота - тия риби стават по сто и повече килограма, та какво ли ще ви се услади едно невинно бебе от килограм или два?

От Владислав Цонев