Решили сте да се захванете с риболовстване с мухарка и шнур? Това е чудесно! Но преди да се втурнете към магазина и да си купите всякакви съществуващи и несъществуващи изкуствени мухи, трябва да отделите малко време за разузнаване. Хвърлете кратък поглед към насекомите, които обитават водоема, на който да направите първия си излет с новата екипировка. Ларвите и мухите открити там ще ви окажат голяма помощ после в магазина и съответно изборът ви ще бъде най-правилният.Много хора смятат, че добрият риболовец с мухарка се познава по своя елегантен стил на замятане и красота на изпълнението. Но знаете ли в действителност по какво може да бъде познат – по скромния избор от мухи, носещ със себе си. За някои това може да се стори странно на пръв поглед. Опитният риболовец с мухарката и шнура винаги знае съвсем точно кои насекоми се срещат в момента на избрания от него водоем и не си прави труда да мъкне цялата си колекция от пернати създания, установявайки по-късно, че съвсем малка част от нея ще му върши работа. Не се подвеждайте от колегите, демонстриращи по време на излета завидната си сбирка от всевъзможни имитации, дори незнаейки съвсем точно какво пресъздават.

Кратко разузнаване

Преди всичко е добре да се знае кои насекоми обитават в момента водоема, на който ще предприемете своя излет. Това не се отнася само за летящите около вас във въздух, а и за тези, обитаващи под водната повърхност нимфи. Сериозно се заемете с риболова още преди да сте си взели екипировка.По какъв начин нашето разузнаване ще се окаже най-пълноценно и как да определим после кое насекомо или нимфа на коя от готовите имитации отговаря? Естествено невъзможно е да знаем латинските наименования на всички 280 вида ручейници, срещащи се по нашите водоеми, 100-те вида русалки и еднодневки.Следователно: кои насекоми трябва да познаваме в действителност? Преди да се насочим към магазина за риболовни принадлежности е добре да се снабдим с малко кепче (чудесна работа върши това, прогодено за улов на аквариумни рибки), с което ще ловим създанията под водната повърхност и едно по-голямо – за летящите около нас. Освен това са необходими няколко прозрачни малки кутийки, в които ще поместим нашия улов. Такива от лента за фотоапарат са много подходящи, тъй като са почти изцяло светлопропускливи и освен това са затварят много плътно и при това са съвсем лесни за набавяне.Какви са нашите действия на водоема след като сме се снабдили вече с всичко необходимо? Ако той е с бавно течение потапяме малко кепче и бавно го придвижваме срещу него, недалеч от брега. В бързотечаща вода пускаме кепчето до дъното и го влачим по течението малко по-дълго, непременно преминавайки покрай няколко по-големи камъка, които при възможност е добре да бъдат обърнати (естествено собственоръчно).Тази операция е много увличаща и интересна, носейки знания за цял живот. С помощта на нашето кепче събираме ларвите и нимфите, обитаващи водоема като ги поместваме в малките прозрачни кутийки. Отстранявайки водораслите, водните растения и клечките не трябва да пропускаме останалите между тях незабелязани на пръв поглед водни създания. Ще останете много изненадани в крайна сметка от събраната колекция. Част от нея са ларви на летящите във въздуха насекоми – те се наричат нимфи и на пръв поглед са почти еднакви, но след по-внимателно вглеждане се откриват разликите помежду им.Има и една по-различна ларва, обитаваща малка тръбичка, направена от нея с малки камъчета, песъчинки и клечици. Това е ларвата на ручейника. Вгледайте се по-внимателно в тази ларва, пардон: нимфа и по-точно в нейната къщичка. Самата нимфа е оцветена в кремаво бял цвят и е с тъмна главичка, наподобявайки голям брашнен червей. Има и такива, които не строят собствени къщички, а заемат тези на нимфите от другия вид, прекарвайки живота си по разбойнически начин. Ако срещнете и двата вида в кепчето трябва да знаете, че съвместно обитават вашия водоем. В по-големия ще попаднат същества, чиито прибрани крила наподобяват малка стряха – това е самото насекомо, излюпило се от живеещата в тръбичка ларва.

Ручейници

Като добър риболовец с мухарка и шнур трябва да се познават откритите от вас нимфи, както и насекомите, излюпващи се от тях с международните им наименования. Някои имат повече – други само едно. Ручейника се класифицира като СЕДЖ или КАДИС, така е наречен в Англия или по-точно в САЩ. Защо е необходимо всичко това – ами много просто. Срещайки това наименование по телевизията, книга или магазина няма да знаем за какво става въпрос. Специално това насекомо е универсална стръв и в същото време много успешна. Опитвайки я в практиката ще разберете колко много рибата я предпочита и атакува. Обикновено изкуствените имитации са с кафяви крила под формата на стрехичка и се изработват на куки номер 10 – номер 14.

Ходещи по дъното

Ако сме решили да облавяме водоема с потъващ край на шнура (тоест целейки се под водната повърхност) ще ни се наложи да работим с нимфи. Те са два основни типа. Първият имитира живеещи на дъното ларви и съответно наподобяващите ги имитации са със сравнително светло тяло до кремаво и тъмна глава. Специално свободно живеещата ларва на ручейника се изработва от тъмна и светла сърнешка козина. Съществуват и имитации с мнимата и къщичка, но риболова с тяхна помощ е много по-труден, тъй като е необходимо моментално засичане на рибата, бързо плюеща, усещайки измамата.Със или без къщичка тези нимфи се отпускат плавно по течението, влачейки се над дъното.Подходящи нимфи: Кадис ларва, големина на куката номер 10 – номер 14. Вторият тип нимфи, от които се нуждаем, имитира групата на ручейника, но прехода между ларвите и летящото насекомо. Тези създания са много силни и бързи плувци, и естествено, техниката ни на риболов трябва да бъде аналогична. Оставяме мухата да падне на дъното и с технични къси движения се придърпва към нас. В края на движенията след замятането можем рязко да я изкараме от водата. Кълването при това водене на примамката е доста грубо. Можем да задържим стръвта на едно място, оставяйки нейния танц само а водното течение.Подходяща нимфа: КАДИС ПУПА, или така наречената златоглава нимфа, изработена на кука номер 12 – номер 14.

Водни кончета и русалки

Други, широко използвани нимфи са тези на водното конче и русалките. Те стават доста големи по размер. Тази например на най-голямата русалка стига до три, а тази на водното конче до над 5 сантиметра.Дали сме решили да си купим от единия или другия тип можем лесно да ги различим от общия фом на останалите изкуствени мухи. Ларвата на водното конче има ясно открояваща се опашка, изработена от три перца. Тази на русалката винаги е с две тънки нишки. Излюпените насекоми са още по-лесни за разпознаване. Пъстрооцветеното водно конче едва ли е непознато на някой и не може да се сбърка с нищо. Излюпената русалка може да се сбърка само с излюпения ручейник. Нейните крила са почти прозрачни и покрити едно върху друго, докато тези на ручейника са по-скоро плътни (на повечето видове) и винаги са под формата на стряха. Общото при тях е, че и двете са много добри примамки.Да преминем към риболова. Ако сме решили да ловим със суха муха трябва да забравим водното конче. Тъй като то лети много добре и изключително рядко пада върху водната повърхност. При русалките нещата стоят по съвсем различен начин. Те летят без особено удоволствие и то сравнително рядко. Най-често стоят върху надвесените над водата клони на дървета и храсти, откъдето лесно падат върху водната повърхност.Аналогичен е и риболовът с тази примамка. Тя се замята в близост до крайбрежната растителност, имитирайки по най-естествен начин нейното падане. Два-три пъти се придърпва и отново се замята. При кълването не бива да се бърза със засичане, а изчакваме момента, в който сме сигурни, че стръвта е попаднала вътре в устата на рибата.Подходяща суха муха: СТОНФЛАЙ или голям СЕДЖ, изработен върху кука номер 6 до номер 8.При риболова с нимфи трябва да запретнем ръкави, тъй като ни чака доста „работа“. Тлъстите ларви на водното конче са добре познати на рибите и те имат особено отношение към тях. Действията с тях са почти аналогични. Разликата е в това, че нимфата на русалката се пуска почти до дъното, а тази на водното конче в средния воден слой и с къси движения се придърпва. Повечето ларви на русалката са много добри плувци.Подходящи нимфи: ларва на конче се имитира с ДАМЗЕЛ ФЛАЙ, повечето са с дълга, ясно изразена опашка, може да е изработена и от пера на марабу. Големината на куката от номер 6 до номер 10. Цветът и е от кафяво до зелено в зависимост от съответния вид.Ларвата на русалката: СТОНФЛАЙ НИМФ – кафява, изработена върху кука номер 4 – номер 8.

Еднодневки

Вероятно във вашето кепче са попаднали и малки, тънки нимфи, които в края на тялото си имат три ясно открояващи се хишки. Значи и еднодневки се срещат на нашия водоем. Ако се хванат и подобни, но с по-големи размери – това са нимфите на майската еднодневка.Излюпените еднодневки могат също така много лесно да се познаят. Те имат една двойка крила, стърчащи над тялото им почти плътно прилепнали едно към друго. На края на опашката си имат от два до три дълги, ясноизразени израстъка. При едно добро подаване, тя съвсем леко цопва върху водната повърхност и стои отгоре като малка платноходка, носена от вятъра. И по това насекомото може да бъде разпознато.Да се разпознае по нимфата към кой точно вид еднодневка е доста трудно и не е необходимо. Помежду си те доста си приличат. Това за нас е едно голямо предимство, тъй като и пъстървата едва ли намира някаква разлика. Ако както повечето колеги имате предпочитания към нимфата с фазанова опашка ФАЗАН ТЕЙЛ нейната употреба почти винаги може да бъде успешна.При риболов със суха муха нещата малко се усложняват, тъй като излюпените насекоми имат различна и оцветяване. Ако не сте забелязали излюпени еднодневки на вашия водоем може да използвате модел със сиво тяло. Той хваща почти винаги. Специално майската еднодневка трябва да се имитира много точно, тъй като е характерна през определено време. Цветът и трябва да е аналогичен на оригиналния.Да преминем към риболова. Нимфите се спускат до дъното без каквото и да е движение. Към края на хода и по течението може шнура леко да се стопира и да задържи на едно място.Подходяща нимфа: ФАЗАН ТЕЙЛ, изработена върху кука номер 12 до номер 18, е зависимост от съответния вид.Също така и сухата муха трябва да се пуска по водната повърхност без придърпвания.Подходяща суха муха е АДАМС или жълтозеления модел, изработен върху кука номер 12 – номер 16.

Оригинал или менте

Както сами видяхте е необходимо кратко време да се хвърли общ поглед върху мухите. Само истинската имитация на подходящото насекомо или ларва след правилно боравене с нея може да ни донесе добър резултат. Вгледайте се внимателно в творението на майката Природа, за да изберете точното копие.Много късмет при обиколката с кепчето на избрания водоем!