Този риболов предполага отличното познаване на мухите и експериментирането им през различните месеци на годината и нюансите на светлината. Макар и да се мъчат някои специалисти да развиват теорията за цвета на мухата, и то в полза на червената, определено никога не може да се каже какъв цвят муха е най-подходяща за риболов на КЕФАЛ.Някои специалисти поддържат, че изкуствената муха трябва да се подбере съобразно цвета на мухите, които играят над водоема. Други, които са пристрастени към риболова с изкуствена муха и търсят кефала по всяко време на годината, сменят цвета на мухите, за да предизвикат необходимите дразнения, но се придържат към мухата с цвета „вълчи косъм“.По въпроса за мухата има едно ПРАВИЛО, което е неизменно, че кефалът еднакво добре поема и черната, черната с малко червеникави багри, кафяво-червеникавата муха, „вълчи косъм“ и др. в зависимост от дразнението, което мухата може да произведе.Има и дни през месец април, когато кефалът още не играе над водата, но се събира на стада, за да се нагрява за размножителния период.  През този период още няма мухи над водоема и други насекоми и при много лошо време започва стръвно да поема изкуствената муха без оглед на цвета. На следващия ден опитът на същото място не дава резултати, въпреки че кефалите не са го напуснали.Колкото и да се смята за успешен риболовът с муха и на него да се разчита рибата да бъде предизвикана чрез дразнението, което се възпроизвежда, толкова риболовът може да бъде нерезултатен вследствие апатията и към поднесената муха.Ефект ще има ако рибата се раздразни от движението на насекомото. Има случаи обаче, когато рибата се спуска към мухата, настига я, подушва я и убедена, че това, което плува, не се яде, се оттегля. Следователно тук не играе роля нито техниката на движение, нито цветът, а главно степента на глада.Риболовците на речен кефал с изкуствена муха трябва са имат предвид следното: да се използва дълга, лека вибрираща пръчка, тънко, здраво влакно, не повече от 0,20 мм., едра, добре наежена и оцветена муха; тактическо търсене на кефала от прикритие в любимите за него места; засичане бързо с китката и накрая спокойствие и търпение при изваждането на рибата от водата.