Този елементарен и същевременно ефективен монтаж за риболов с фидер е перфектен за речен риболов на мряна и кефал. Той е лесен за направа и може да се използва както в дълбоки, бавно-течащи реки, така и в плитки и бързоточни реки. Красотата на този монтаж е в това, че с него могат да се ловят всички по-големи речни обитатели, стига да използвате подходяща стръв и захранка, за да ги изкушите.

За този монтаж се нуждаете от:

  • Различни по грамаж хранилки;
  • Няколко куки с ухо;
  • Плетено влакно за повод;
  • Здраво основно влакно;
  • Вирбел с карабинка;
  • Ароматизиращо мънисто.
Ароматизиращите мъниста всъщност представляват гумирани шлаухи, които обхващат половината от вирбела. Те могат да бъдат намерени в риболовните магазини и са идеални да предотвратят ударите на вирбела по стопер-възлите, което би могло да ги отслаби.Най-важната част – и често най-техничната – е изборът на правилната като тегло хранилка. Тя трябва да е ОТВОРЕНА и от двете страни. Плетените хранилки просто бързо отделят захранката, с която са заредени, докато перфорираните отворени хранилки я задържат докато хранилката падне на дъното.Изборът на правилна по ТЕГЛО хранилка изисква да се направят няколко пробни замятания. Изберете хранилката, която ви се струва подходяща да се задържи на течението, заметнете и вижте дали тя остава статична на дъното. В идеалния случай трябва да изберете хранилка, която едва-едва да се задържа на течението, и която лесно ще се отмести, ако риба се опита да засмуче храна и побутне хранилката от позицията и.Най-добрите видове стръв за този монтаж са или пробита пелета, или рибно протеиново топче – мряната и кефалът ги обожават. Също така може да използвате и бели червеи, кастери, сладка царевица, каквото пожелаете.

Храната, с която зареждате хранилката, трябва да отговаря на стръвта, която използвате.

%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%bb%d0%ba%d0%b0-%d0%ba%d0%b5%d1%84%d0%b0%d0%bb-%d0%bc%d1%80%d1%8f%d0%bd%d0%b0A – Големите видове стръв като пелети и топчета трябва да се закачат на косъм. Ще се нуждаете от здрава кука с ухо , а най-добрият начин да вържете косъма е с помощта на Безвъзлов възел. Ако искате да ползвате по-традиционни видове стръв, просто изберете такъв размер кука, която да отговаря на избраната от вас стръв.В – Вие избирате дали да използвате монофилно или плетено влакно за повод. Ако решите да използвате монофилен повод, изберете такова,което да се справи с мряната така, че влакно с тест 0,9-0,13 кг. ще е идеално. Ако искате плетено влакно, изберете такова с тест ( около 5,4 кг.).С – Захранката ви трябва да съответства на стръвта. Такава комбинация е най-ефективна за риболов на едри екземпляри.D - Хранилката ви трябва да е достатъчно тежка, за да се задържи на място в течението.Е – Използвайте клипс за бърза замяна , за да закачите хранилката и ароматизиращо мънисто, за да закачите повода.F – Основното ви влакно трябва да е достатъчно здраво, за да се справи с голяма речна мряна, така е изберете такова с тежест 3,6 – 4,5 кг.