Примамването на сладководните риби се практикува от въдичарите в почти всички страни, с цел да се привлекат към определени места. Успехът, освен от другите фактори зависи и от правилното ПОДХРАНВАНЕ. В повечето случаи се примамват само мирните риби: шаран, лин, каракуда червеноперка, кротушка, бабушка, уклей и др. Хвърлянето на храна за примамване на по-едри екземпляри става два-три дни преди риболова. Рибата може да се примамва не периодично, а през целия риболовен сезон. Редовното замятане на храна става винаги на едно и също място. Избират се участъци с чисти дъна и не на бързи течения. Когато предприемете риболов на реки или други водоеми, в които има течение на водата, храната се поставя в специална мрежа, плетен кош или др. В храната се слагат тежести (камъни), за да може след замятане да падне на дъното и течението да не я носи.В тихите водоеми най-подходящи за подхранване са торните и земните червеи – накълцват се добре и се омесват с глина. Правят се топки и се замятат най-малко седем-осем на определеното място. Може да се използва и друга храна: ларви, овес, грах, кюспе, жито, царевица, варени картофи.Подхранването става сутрин и вечер – тогава рибата най-интензивно търси храна. В деня на риболова храна почти не се хвърля. Храната за примамване и стръвта трябва да са еднакви. Когато се примамва рибата, добре е храната да се хвърля на две три места, защото обикновено по-големите риби гонят по-малките и те от едно място отиват на друго. Храната не трябва да бъде в голямо количество, за да не нахрани предварително рибата.При риболов на дъно се използват спираловидни пружини или някой други приспособления, които се прикачат към основното влакно. Те се напълват с лесно разпръскваща се във водата храна. При ловенето на по-дребни рибки ( уклейка, кротушка и др.) храната се хвърля също по време на самия риболов. За тези рибки най-подходящи са хлебните примамки. Добър ефект се получава, ако в храната се добави малко пясък. Това улеснява по-бързото и падане на дъното на водоема.Не трябва да се захранват места с тинесто дъно и обрасла растителност. Тя бързо се закрива и рибата трудно я намира. В такива места трябва да се хвърля лека примамка – трици, овес, житни зърна и др. ). Не трябва да се хвърля храна на бързи течения, където водата ще я отнесе. Риболовът на места където предварително е захранено, става на дънна въдица или на плувка, като кукичката със стръвта се остава да лежи на дъното или на много малко разстояние от него.Към храната може да се добавят някакви ароматни вещества ( есенции: ванилия, ягода, мента, скопекс и др.), които с миризмата си привличат рибата от доста голямо разстояние.