Между многобройните сладководни риби толстолобът, който може да достигне тегло от 90 кг, си остава загадка за многобройните риболовци. Как живее, как се лови?

Толстолобът, наричан още и „китайски филтърен шаран“, е с произход река Амур, границата между Сибир и Китай. Тази голяма риба от семейство шаранови се храни с планктон и филтрира огромни количества вода, за да си набави необходимото количество храна. Спорен остава и въпросът с възпроизводството на толстолоба в естествена среда. Все още специалисти твърдят, че толстолобът може да се размножава само в специализирани рибовъдно стопанства, но не са малко противниците на това твърдение, тъй като той вече е достатъчно разпространен на територията на България. Толстолобът освен с растителен планктон се храни и с планктон от животински произход, сравнителната му таблица е с невероятни показатели. Непознатата допреди години за българския риболовец риба, днес според специалисти в българските водоеми обитават екземпляри, достигащо до 50 кг. В родината си толстолобът достига над 60 кг, като дори са отбелязани рекорди в границата на 90-те килограма. В Европа са постигнати следните резултати в Австрия – 37 кг, в Чехия – 33 кг. Така че всички надежди са разрешени.Имах шанса от брега на един водоем да се полюбувам на стадо от 7 толстолоба, водата беше кристално бистра, белите устни на рибите бяха отворени и филтрираха водата в овална форма, главите – високо до повърхността, показвайки колко са ниско очите в сравнение с нивото на устните, което им помага да виждат облаците планктон над тях.Риболовът на толстолоб на въдица е толкова невероятен, колкото и случаен, докато си филтрира планктона да засмука и примамката, та била тя и плаващо протеиново топче. Слушал съм какви ли не обяснения за сполучлив риболов на толстолоб с примамка, като най-често срещаната версия е малко рибенце, закачено през муцуната на куката и при водена на линията толстолобът атакувал от защитен рефлекс, тъй като му пасял от планктона. В един частен водоем преди години бе пуснат зарибителен материал толстолоб и шаран. За целия този период на никаква примамка, използвана за улов на шаран, не бе уловен дори един толстолоб. Когато собствениците на водоема изловиха за Никулден всичкия толстолоб с мрежи, се впечатлих от жизнеността и борбеността на индивидите, а когато хванах един в ръцете си, просто разбрах за какво е ставало дума, когато преди години мой познат германец се опитваше да ми обясни, че нямало по-борбена сладководна риба от толстолоба, когато ти се закачи на въдицата. Може и да има възможност толстолобът да поеме предлаганата му от риболовеца примамка, но тя трябва много деликатно да му бъде поднесена и да бъде в центъра на филтрационния поток. Поеме ли веднъж примамката, много трябва да се внимава със засичането и потеглянето на рибата. В момента в някои от каталозите за захранки и примамки се предлага и планктон под формата на бисквидка. Неговото действие е следното: когато се закачи на куката и линията се заметне на желаното от риболовеца място, бисквитката планктон започва да се разгражда и отделните брашнени и ароматни елементи оформят облак от планктон, който трябва да привлече големите филтърни риби. А ако се хвърлят няколко такива бисквитки планктон и между облаците планктон се заметне каквато и да е плаваща примамка, тя има шанс да бъде погълната от някой толстолоб. Във всеки случай нищо не се губи от експерименти, при случай ще го изпробвам и аз.