Ако се затруднявате да ловите на плувка в дълбока вода, тогава слайдер плувката е за вас. Красотата на този метод е, че целият монтаж е компактен и лесен за замятане, позволява да се лови на дълбочини, които далече превишават дължината на вашата пръчка. Когато е извън водата, плувката се опира в група сачми, които са поставени на около 60-90см от куката, а нагоре дълбочината, на която ще ловим се ограничава от стопер от влакно. Това ви позволява да ловите в много дълбока вода с лекота, но слайдерът може да е полезен в още много други условия. Всеки път, когато се сблъсквате с надвесени над водата дървета, малки чисти петна сред водораслите или дълбоки места, слайдерът влиза в употреба. Тялото на плувката е важно, тъй като то има голяма товароносимост, а това от своя страна повишава ефективността и помага на слайдера да се държи на позиция, а не да се носи наоколо докато влакното се изнизва през халката от долната му страна. Под плувката се поставя група сачми с размери ААА и ВВ, достатъчни почти да утежнят антената докрай. Най-накрая, се поставя един дропер номер 6 на 13см от куката номер 12. Стръвта е две зърна царевица, просто, защото се виждат добре във водата. След като преминахме дълбочината, заметнахме и оставихме влакното да се изниже и монтажа да потъне. Плувката лежеше на повърхността докато линията се изнизваше, накрая се изправи и потъна бавно, докато не застана перфектно.

Видимо утежнение

Стюърт потвърди колко видимо е основното утежнение. Въпреки че то се намираше на 60см над куката, то трябва да издърпва влакното през основата на плувката, така че по-незабележим и бърз вариант може да бъде оливетата.

Как работи слайдерът

След замятането голямата плувка ляга на повърхността, след което групата сачми заработват. Докато групата сачми потъват надолу, те издърпват линията през адаптора в основата на плувката. Монтажът е готов за ловене щом групата сачми са издърпали линията до стопера, който фиксира плувката.

Стръв

Дълбочината беше нагласена така, че стръвта да лежи с 3см на дъното. Сладйера може да бъде използват в средните слоеве, но най-ефективен е на дъното, където най-често се намират големите риби. Монтажът работеше добре и понеже беше тих ден, плувката стоеше на позиция и стръвта можеше само да докосва дъното. Дори малките движения от само 5см на стръвта, бяха отчитани от плувката, показвайки колко чувствителен е монтажа. Ако времето беше по-ветровито или имаше течение, щях да вдигна дълбочината, да легна с дропера на дъното и да го използвам като котва. Когато направихме тази малка промяна, тъмното влакно, което използвахме като основна линия стана съвсем незабележимо, тъй като се сливаше с тъмното дъно. Отчитането на кълванетата зависи от посоката, в която се движи стръвта. Ако стръвта се повдига директно нагоре или се движи срещу дропера, имаше малко закъснение преди да се отчете това движение. Ако стръвта се отдалечава от дропера, то кълването се отчиташе мигновено.

Заключения

Слайдерът е страхотна тактика, когато искате да ловите в дълбока вода, и веднъж щом го усвоите, е много по-добре отколкото да се опитвате да ловите неефективно с фиксирана плувка, която може да не ви позволи да ловите на дъното. Когато имате нужно от точно замятане в тесни участъци, слайдерът идва на мястото си. Единствения недостатък на слайдера е, че не показва толкова добре кълванетата на пропадане, колкото го правят конвенционалните ваглери и отнема малко повече време на плувката да се установи. Но това са минимални проблеми за най-добрия метод за риболов в дълбока вода, когато големите риби са на дъното. Аз обикновено правя групата от няколко големи сачми на 60-90см от куката. Те обаче са доста забележими и понякога се оплитат, така че по-добър вариант вероятно ще бъде да замените сачмите с една голяма оливета. Големите плувки неизбежно създават по-голямо съпротивление от малкитеи това може да доведе до някои пропуснати кълванета, тъй като рибите изплюват стръвта, когато усетят съпротивлението. Ние бяхме доволни от представянето на слайдер плувката, тъй като се видя, че това е много по-универсален метод за риболов, отколкото смятат повечето риболовци.