Подготовка

Първият въпрос, който си задаваме е – къде да ловим? Оценяваме къде шансовете да хванем шаран са най-добри. След като сме се спрели на подходящ водоем, провеждаме необходимата предварителна подготовка. Ако не сме безразлични към това каква риба ще хванем, трябва да сме наясно с някои факти за водоема, в който ловим и навиците на шарана в него. Консултации с местни риболовци винаги могат да донесат само полза.

Избор на място

Когато пристигнете на водоема, прекарайте колкото време можете да отделите в разузнаване, опитайте се да разберете къде се върти рибата. Не е необходимо още с идването си да вадите такъмите от колата и да засядате на първото място, попаднало пред очите ви. Често се случва риболовците да пристигнат на водоема, да разположат въдиците на първото по-удобно място и да не хванат почти нищо цял ден.

Преследване на рибата

Понякога е добре да се лови с резервна въдица – за да променяме положението на примамката във водата. Втората резервна пръчка стои готова, заредена на брега, докато първата е заметната. Когато се покаже риба и направи кръг във водата, просто хвърляме с подготвената втора въдица на мястото, където се е показала рибата.

Тестване

Винаги е добре да опитвате с нова стръв по време на риболова. Никога не се знае няма ли да сме по-успешни с използването на нови примамки. Новата примамка може да дразни рибата в по-голяма степен и да я предразположи към по-активно кълване.

Линията

Внимателно се подбира какво основно влакно да се използва според водоема, в който се лови. Влакното трябва да е здраво, да не е прекалено старо и износено от употреба. Често пити да се лови с по-тънко влакно изиграва лоша шега: вместо да осигури по-добро кълване поради по-трудната си видимост във водата, тънкото влакно се скъсва от по-едра и по-борбена риба. Понякога различно оцветено влакно може да е по-подходящо за крайния успех. Например, ако всички на водоема използват кафяво влакно, а вие преминете на безцветно, кълването може да стане по-активно.

Поводи

Понякога разликата в дължината е решителна. Също от значение е здравината, цвета и дебелината. Не е добро решение да се лови с тънък повод, когато има закачки, обрасъл с храсти бряг или тръстика наоколо. Сменяйте тактиката, докато нещо проработи.

Бинокъл

Ако имате добър бинокъл, ще се уверите от каква полза може да е той, когато търсите хранещата се риба на повърхността на водата. Без него не бихте забелязали малкото черно облаче от вода и следата на мехурите, които подсказват за наличието на риба.