Правилник на международната федерация по спортен риболов в сладки води - Риболов на шаран

Организация

1. Официалните международни състезания се организират от Националните федерации, включени като членове на FIPSed. Федерацията организатор ще бъде официално отговорна за организацията и провеждането на съответното състезание.2. В състезанията могат да участват единствено членовете на една федерация, от деня на нейното официално приемане за член на FIPSed, или спортните клубове - членове на същата тази федерация; като последните трябва да бъдат определени от съответните национални федерации; риболовците, формиращи клубните отбори в националните федерации същата националност, от която е и тяхната федерация.Може да има само един чужд състезател във всеки национален отбор на Федерацията, при условие, че са изпълнени следните условия:
 • Молбата трябва да се изпрати от нацията, която риболовецът иска да представя;
 • Молбата трябва да се придружава от писмо на Министерството на спорта на съответната страна
 • Състезателят трябва да е живял в дадената страна през последните 5 години
Състезателите трябва винаги да удостоверяват своята националност с документ, който потвърждава тяхната самоличност и национална принадлежност.Всички придружителни документи трябва да се представят на 1-то събиране на капитаните.На риболовец, който вече е участвал в Световно първенство или международно състезание, представлявайки дадена нация, няма да му се разрешава да се състезава за друга нация.Само на отбори, които са членове на национални федерации, ще се разрешава да вземат участие в световни и зонални (Европа и т.н) шампионати.За да кандидатства за организиране на шампионата, разглежданата нация трябва да е участвала поне веднъж през последните три години в шампионата, който иска да организира.Предварителна програма трябва непременно да се изпрати на Секретариата на М.Ф.С.Р.с.в. преди 31 октомври предишната година.С изключение на Световните риболовни игри, FIPSed е официално натоварена с предоставянето на печатния материал, сертификатите и класациите за връчване на наградите за всички шампионати; следователно, нацията – организатор ще заплати всичките разходи по нощувки и храна (стая, храна и гала вечеря при закриването) на лицето, изпълняващо такива задачи. Престоят на такова лице може да започне в навечерието на състезанието и да завърши в деня на вечерята при закриването; FIPSed ще заплати съответните пътни разходи.За всички шампионати на FIPSed нацията – организатор ще покрие разходите за нощувки и храна (стая, храна и гала вечеря при закриването) за двама члена на Изпълнителния комитет на FIPSed и на лицето, отговарящо за класациите; техният престой може да започне в навечерието на състезанието и да завърши в деня след вечерята по закриването.Организацията на първенството няма да се възлага на нация, ако тя не се ангажира да върне живата риба обратно във водата, след като бъде преброена и претеглена (забранено е убиването на рибата).Нацията, организираща световен или зонален шампионат, ще бъде отговорна за доставянето на наградите, които ще бъдат платени от FIPSed.; нацията – организатор ще предвиди 3 награди за отборните състезания, 6 награди за състезанията по „двойки” и 2 награди за “двойката”, която е уловила най-голямата риба. FIPSed ще възстанови максимална стойност от 550 евро за 11 награди. Тези награди ще съдържат плочка с гравирано FIPSed или логото на FIPSed., както и мястото и датата на първенството. За доказване на свързаните с наградата разходи се изисква фактура. При неспазване на горните условия (относно плочката/логото), FIPSed. няма да възстанови средствата. FIPSed. ще предостави медалите.Програмите и поканите за първенствата ще бъдат изпратени само на нации, които са членове на FIPSed. (на клубове или отделни лица няма да се изпращат покани).3. Всяка нация - член на CIPS. ще може да представи само един отбор, състоящ се от 3 “двойки” състезатели (за риболов на шаран, състезатели, които се състезават по “двойки”). На състезател не се разрешава да участва като отделно лице. Максимално два резервни състезателя ще се разрешават за всяка нация. Ако даден риболовец бъде сменен, смяната ще бъде окончателна. Състезатели, които бъдат сменени по технически или медицински причини, ще бъдат заменяни под наблюдението на съдиите. Резервите могат да влязат в сектора с техните рибарски принадлежности, но без техните примамки и заханки.Ще може да се сменя един или двама члена от “двойка”. Разрешено е да се сменят двама състезатели, принадлежащи към две различни “двойки” с двама официални резервни състезатели. Разрешават се две смени.4. Състезанията се провеждат в реки, канали, езера и други водоеми; при това трябва да има необходимите условия за риболов по цялото протежение на съответната водна повърхност. Водоемът на състезанието трябва да е с дълбочина минимум 1,5 метра. Минималната ширина на мястото за състезанието ще бъде 100 метра за реки, при състезатели наредени само на единия бряг. За всякакви други водни участъци (без течения), минималната ширина на мястото за състезанието ще бъде 100 метра, при състезатели, наредени само по единия бряг, или 300 метра, при състезатели наредени на двата бряга. Популацията на шаран трябва да бъде достатъчна, с добър процент риба, тежаща между 3 и 5 кг.Програма за зарибяване трябва да се представи на Техническата комисия на FIPSed за одобрение. При всички случаи зарибяването трябва да стане поне 3 месеца преди първенството. Видео или снимки, които документират операциите по зарибяването, ще бъдат направени/ заснети от организаторите и изпратени на Техническата комисия на FIPSed.5. Избраният риболовен участък трябва да предоставя на участниците равни условия за риболов; на мястото не трябва да има препятствия – до възможната степен – включително електропроводи, мостове и други, освен в пространството между секторите; секторите трябва да са на поне 200 метра един от друг. Местата за риболов не трябва да крият никаква опасност за състезателите и зрителите. В непосредствена близост трябва да има медицински пункт, а на участниците да се предоставят душ-кабини, мивки и тоалетни.При избора на място за риболов за предпочитане са езерата пред реките или потоците, като те трябва да позволяват настаняването на 25 нации.Един или няколко члена на Техническата комисия или компетентен делегат ще направят инспекция на мястото за провеждане на първенството, като тя ще се извърши по същото време на годината, през което е предложено за организация на разглеждането състезание. FIPSed ще заплати пътните разходи (включително самолетни и влакови билети или автомобил) на члена(овете) на Техническата комисия, а организаторите ще покрият всички разходи за трансфер от летището или гарата, както и ще платят настаняването и храната. Докладът от инспекцията ще се представи на Изпълнителния комитет на FIPSed. за оценка и одобрение. Окончателното одобрение или отхвърляне на мястото за провеждане на състезанието от FIPSed ще бъде съобщено на нацията – кандидат.По отношение на настаняването нациите – участници ще имат две възможности:
 1. Избор на официално настаняване, предложено от нацията – организатор (по желание). В такъв случай нацията – организатор ясно ще посочи положенията и условията за престой, включително:
  • Цената за полупансион за нощувка за човек, в зависимост от броя на лицата, споделящи всяка стая, независимо от продължителността на престоя (пълният пансион не може да бъде задължителен); участващата нация ще уточни датите на престоите на техните риболовци (терминът “официален престой”, използван от много нации, като се започне от четвъртък, не фигурира в никакви наредби и следователно не трябва да се използва);
  • Цената на гала вечерята при закриването. Условията за настаняване, предложени на нациите, първо ще бъдат одобрени от Техническата комисия.
 2. Избиране на хотелите от тях самите.
В такъв случаят, участващите нации трябва да съобщят техния избор относно настаняването на нацията - организатор след регистрацията (в официалната регистрационна форма). В двата случая (участие чрез или без помощта на организаторите), регистрационната такса е 1350 евро, която включва 11 гала вечери при закриването и 8 риболовни разрешителни за цялото време на първенството, застраховка, разни разходи като подаръци, купи, награди и други.За гала вечерята при закриването – вечеря на маса или шведска маса - на участващите нации ще се присвои номер на местата в съответствие с броя на местата, които те са резервирали за гала вечерята.Ако не бъде уточнена информация за настаняването до крайния срок, поставен от организаторите, участващите нации трябва да направят сами резервацията и да платят 1350 евро на организаторите.Нация, която възнамерява да вземе участие в шампионата чрез попълване на съответната регистрационна форма, но не се появи, трябва при всички случаи да заплати вноска от 1350 евро на нацията - организатор. На нациите, които не изпълнят този разпоредба, няма да се разреши да вземат участие да организират бъдещи шампионати.Всички нации трябва да съобщят своите дати на пристигане на нацията – организатор поне една седмица преди състезанието. Отсъстваща нация (която не е пристигнала) на първата среща на капитаните, ще се счита за ОТКАЗВАЩА се нация и няма да й се разреши да участва в шампионата (вижте наказанията съгласно член 31 c).Заедно с програмата на събитията, нацията – организатор ще предостави списък на хотелите, квартирите, стаите и къмпингите в обхват от 20 км от мястото на състезанието.Организаторите трябва да проследят дали всичките регистрационни форми са надлежно попълнени и съдържат мобилните телефонни номера на един делегат и на един капитан. Адресите и спешните телефонни номера (полиция, пожарна, болници и други) ще бъдат предоставени в листовките на програмата.Световното първенство “Риболов на шаран” ще се проведе в края на септември.6. За състезателите разстоянието между риболовните участъци на всяка “двойка” (да се измери от външната страна на участъка до външната страна на другия участък) ще бъде между минимум 20 метра и максимум 60 метра. Това разстояние може да се намали след одобрение от FIPSed.Риболовната зона на всяка “двойка” ще се състои от “20 x 12 метра” сектор, която може да се използва изцяло и позволява поставянето на палатки и чадъри. За посочените палатки и чадъри няма да се използват ярки цветове (тъмно зелен, каки или “камуфлаж” са позволени). Риболовният участък ще бъде заграден; коловете ще бъдат забити добре в брега и по дължината на страните на безопасния коридор; освен това те ще бъдат равномерно разпределени - на 20 метра един от друг. По същия начин ще бъде създаден коридор D, който ще служи като проход за организаторите, членовете на журито, резервните състезатели, журналистите и делегатите от участващите нации. Достъпът до такъв коридор на безопасност ще бъде забранен за публиката и зрителите.Капитаните – 2 за нация – могат да влязат в състезателните секторите на техните отбори; капитаните ще носят зелен номер на гърба, обозначен с буквата „C”, ясно обозначаващ техния статус. Само един капитан ще има правото да влезе вътре в сектора. Резервните състезатели ще носят червена табела на гърба си, обозначена с буквата „R”.Организацията трябва да оформи всеки сектор за двойка чрез табела, указваща имената и националността на участниците в двойката, както и броят, теглото и вида на всяка уловена риба - актуализирано на всеки 6 часа. Такива табелки ще се предоставят от лицето от FIPSed , което отговаря за класациите.A - Достъп, разрешен за двама състезатели, капитани на техните отбори (един по един) и членове на журито. B - Достъп, разрешен за членовете на журито, резервите, съдиите, капитаните на нацията, към която състезателите принадлежат, и пресата, при съгласието на двамата състезатели. C и D - Достъп, разрешен за организаторите, членовете на журито, резервите, пресата и делегатите на всички нации, но забранен за публиката и за зрителите.

Среща на капитаните

7. Препоръчително е главните съдии да присъстват на срещата на капитаните.При отсъствие на капитан или делегат на нация, Президентът на М. FIPSed или делегираният представител ще тегли жребия.Първа среща – в навечерието на започването на състезанието.По време на първата среща ще бъде определено международно жури съгласно член 28 от настоящия Правилник. След това ще се извършат следните операции:
 • Поименно извикване на нациите.
 • Нациите ще хвърлят жребий по азбучен ред, за определяне на реда на извикване на жребия.
 • Разна информация за хода на шампионата.
 • Теглене на жребий за изключително допринасящи сектори (A, B, C) за „двойките” от всеки отбор.
Втора среща – Сутринта на дата на започване на състезанието.
 • Теглене на жребий за присвояване на риболовците на техните състезателни места в различните сектори.
Последващи срещи – По време на състезанието организаторите ще организират дневни срещи (времето трябва да се определи от организаторите).
 • Коментари по хода на шампионата.
В зависимост от обсъжданите проблеми организаторите могат да свикат извънредно събрание.
Забележка: Срещите на ръководителите са информативни - дават насоки за състезанията. При никакви обстоятелства по време на срещите на капитаните няма за се правят промени в Правилника. Правилникът може да се променя само на годишни срещи на Изпълнителния комитет на FIPSed, въз основа на забележките, които трябва да се изпратят писмено от нацията на федерациите до Генералния секретар на FIPSed.

Теглене на жребии

8. Жребият се провежда не по-късно от 180 минути преди началото на състезанието под контрола на организаторите в присъствието на капитаните или делегати от всеки отбор и представители на FIPSed.Жребият ще се провежда съгласно автоматична таблица, определена предварително от FIPSed. Посочената таблица ще се проектира така, че да позволява разполагането на “двойките”, принадлежащи към даден отбор във всяка трета на даден сектор.9. Ако състезанието се провежда на река или канал, риболовна позиция №1 винаги се разполага най-ниско по течението; при водоеми със стояща вода, позиция №1 трябва да е разположена вляво при поглед от брега към водоема и номерацията да нараства отляво надясно.10. На капитаните трябва да се даде гръбна табела за всеки един от техните състезатели, които правят “двойка”.Табелите на гърба за различните сектори трябва да имат различни цветове (освен зелен и червен); като вариант те могат да бъдат с естествен цвят с различен цвят букви за всеки сектор.Носенето на табели на гърба е задължително.

Общи правила

11. Всяка “двойка” ще разполага със 120 минути за подготовка. След като риболовците пристигнат на състезателното място, носейки техните табели на гърба, те незабавно ще разположат своето оборудване и захранки в сектора, който са изтеглили чрез жребий – независимо дали са готови за използване или не – без обаче да влизат в сектора (това условие също се отнася до хората, които помагат на риболовците за транспортиране на тяхното оборудване). Не е позволено подготвянето на материала докато не се даде сигнал, указващ, че състезателите могат да влязат в техните сектори. По време на подготовката състезателите нямат право на външна помощ. Цялото оборудване, стръв и захранки трябва да бъдат предадени на състезателите преди първия сигнал. След този сигнал, през време на цялото състезание само веднъж състезателите имат право да получават стръв, захранки или оборудване чрез своя капитан. Този процес на доокомплектоване по време на състезанието се извършва едновременно за всички отбори. Денят, часът и продължителността на това доокомплектоване се договарят на първата среща на капитаните.Състезател ("двойка") хванат в действие (на местоизвършването) да получава доставки по време, различно от разрешеното, или да има повече стръв, или захранка от количеството, позволено за състезанието, ще получи червен картон = последна място + 1 при крайното класиране. Изпълнителният комитет на FIPSed си запазва правото, в зависимост от нарушението, да спре риболовците (“двойките”) от участие в бъдещи шампионати на FIPSed за дадения период от време.Състезателите могат да достигнат до мястото на състезанието с техни лични транспортни средства.12. За всяка двойка има определен персонален съдия и главен съдия за всяка зона. Персоналните и главните съдии са длъжни да знаят отлично правилата. За да бъде сигурно, че винаги присъства поне един съдия, двама или трима от тях могат да работят на смени. Отговорните съдии ще мерят уловената риба от отбора от страната – организатор, но такива операции по измерване след това ще бъдат утвърдени от член на друга страна, като през нощта, така и през деня.Отделният разпоредител трябва:
 1. да контролира карп-саковете и при необходимост количеството на използуваната захранка.
 2. да контролира поведението на “двойката”, за която отговаря.
 3. да удостоверява и отбелязва всяка уловена риба и нейното тегло .
 4. да наблюдава в края на състезанието уловената риба от “двойката” и да забранява достъп до риболовната позиция на неупълномощено лице до пристигането на екипа по измерването; заедно с риболовците от “двойката”, отделния съдия ще подпише протокола от претеглянето с теглото на рибата.
13. Зачитат се само шарани (огледални, люспести и голи), бели амури (бели или сребърни). За да бъде включена в изчисленията, рибата трябва да тежи поне 1,500 грама. Тези условия трябва да се включат в програмата и да се напомнят на първото събрание на капитаните. Организаторите трябва да информират официално Техническата комисия на FIPSed, ако повечето шарани във водоема, избран за първенството, не тежат поне 1,500 грама. В такъв случай минималното тегло на рибата от 1,500 грама трябва да се намали. Рибата трябва да се съхранява само жива в карп-сакове за шарани (само 1 риба за карп-сак). По време на състезанието карп-саковете трябва да се потопят във водата до тяхната цяла дължина и не трябва да съдържат тежест, баласт или друг предмет. По време на състезанието не трябва да се използва никаква друга система за съхранение на уловената риба. Състезателите трябва да имат достатъчен брой карп-сакове. Уловена риба, която е по-малка от минималния установен размер или е наранена, ще се иззема от екипа по претегляне, а на съответната “двойка” ще се връчва жълт картон.Ако всички карп-сакове са заети, необходимо е състезателите да се обърнат към съдията, за да се претегли рибата и да се освободят карп-саковете.14. Забранено е използуването на жива или мъртва стръв и захранка от животински произход, хайвер и метални примамки.Ще бъде разрешено само следното:
 • Пресни или замразени храни, покриващи смеси;
 • Семена, топчета и пелети – естествени и изкуствени.
Смесите, приготвени с употребата на горните продукти, не трябва да бъдат оформяни в сфера с диаметър над 70 мм. Употребата на глина, бентонит и тежести с покриващи смеси е забранена.За 72-часов риболов размерът на твърдата храна за риби на захранка и на кука не трябва да превишава 200 кг за “двойка”; посоченото количество, обаче, може да се намали в зависимост от риболовното място.След края на състезанието остатъците от захранката не може да се хвърлят във водата.15. Състезанието ще се проведе по сектори с максимум 20 отбора, като ще се организира по подсектори, ако са повече от 20 отбора, и ще включва единичен 72часов етап.При принудително прекъсване (например, гръмотевична буря, демонстрация, природно бедствие и други), журито може да утвърди етапа, при положение, че е траело поне 48 часа.Журито може да реши да намали продължителността на етапа, ако графикът на състезанието не позволява продължаване на риболова за 72 планирани часа за риболов.16. От всеки състезател се очаква да спазва изцяло правилата на състезанието.17. Макарите трябва задължително да бъдат с фиксирана шпула.Линиите трябва да се разполагат вътре в риболовния участък, маркиран от осите на колчетата. Замятането извън тази риболовна зона е забранено.По време на риболова монтажните линии могат да бъдат хвърляни от риболовния сектор, само чрез използване на риболовни пръти и по никакъв друг начин. Линиите на всяка въдица трябва да са само с една кука; монтажът на “косъм” е задължителен. Ще се позволява риболов с тежест с минимум 50 грама. Ако линията се прекъсне, системата за сглобяване на монтажа трябва позволи рибата лесно да се освободи от оловото. По същия начин, риболовното влакно трябва да включва “анти шок” система, предотвратяваща скъсването при хвърляне.Риболовът с използването на плувки е забранен.Риболовът с люлка – фидер, суингтип, куивертип и с хранилки е забранен.Задни тежести са позволени, но съдиите могат да наредят тяхното изтегляне по всяко време, с цел проверка на осите на риболова.По време на хвърлянето на монтажите, оловото не трябва да прави никакво странично движение в сектора. Движенията на тежестта трябва да бъдат в посока бряг-вода и вода-бряг.Използването на устройства с дистанционно управление е забранено. Използването на електронни, акустични и визуални устройства за кълване /сигнализатори/ са разрешени.Периметърът на риболовните зони може да бъде маркиран с поплавъци, които могат да бъдат или да не бъдат светещи. Посочените ориентири ще бъдат поставени вътре в риболовните участъци, маркирани от осите на полюса на страните на колчетата. Тези ориентири ще останат тук през цялото време на състезанието и ще бъдат отстранени в края на състезанието.Кепчетата и дюшеците са задължителни. Техният размер и качество трябва да осигурят безопасността на рибите.Кепчетата и дюшеците трябва да се намокрят преди съприкосновение с рибата.След претегляне, рибата трябва да се пусне внимателно обратно във водата жива.Риболовни палатки са задължително вътре в секторите.Забранено е осветяването на водата с фенери и прожектори, но се допуска използването на източници на осветление вътре в палатката (дискретно осветление с челник се допуска при загребване с кепа на уловената риба).Един състезател – или двама в случай на едновременен улов – може да влезе във водата само до височината на рибарски ботуши (до коляно), но само при работа с кепа.В края на състезанието секторите трябва да се оставят напълно чисти.Забраняват се устройства, задвижвани със сгъстен въздух, газ или електричество. Не е разрешено превозни средства да се движат през нощта, освен тези на организаторите.През нощта само капитанът може да влиза в сектора на състезателите, но трябва да бъде придружен от съдия/стюард или от капитан от друга националност.Рибата се зачита, ако е закачена инцидентно извън устата.Всяка риба, уловена от сектора на двойката и навлизаща в сектора на непосредствения съсед, ще бъде валидна.Всяка уловена риба, висяща от линията на съсед, ще бъде валидна.Уловената риба ще бъде валидна при условие, че тежестта, използвана за мятане, все още виси на линията.Целенасоченото “тармъчене” е строго забранено. Използуването на открит пламък от всякакъв вид е забранено в палатките.По време на състезанието риболовците могат да използват уоки-толки.18. Състезателите от една двойка имат право да оборудват неограничен брой въдици, но могат да ловят най-много с четири едновременно. Резервните въдици не трябва да се разполагат на стойките за риболов и трябва да са във вертикално положение. Прътите за маркерите трябва да се отличават лесно, да бъдат белязани и също не могат да се разполагат на стойките до действуващите въдици.19. Само на състезателите е разрешено да използват кепове за риба с отвор от поне 70 см в диаметър. 20. На състезателите не се разрешава да получават външна помощ; само на капитана се разрешава достъп до риболовния сектор на състезателите от неговия отбор - само за даване на устен съвет. На капитан няма да се позволява да влиза в сектора на “двойка”, която не е част от неговия отбор.21. Състезателите могат да използват пространството на сектора, който им е отпуснат, както пожелаят.Вътре в сектора, който им е отпуснат, състезателите ще се движат дискретно и безшумно. Всички риболовни действия ще се извършват вътре в сектора (мятане, улавяне, захранване и кепчосване).Използването на фенери или друга осветителна система е забранено през нощта (часовете трябва да се установят на първото събрание на капитаните).22. Риболовците трябва да чакат първия сигнал и тогава да влязат в секторите и да пристъпят към приготвяне на оборудване, окомплектоване на въдиците, подготовка на захранката (ограниченията по използуваната захранка са изброени в т.14). За изпълнение на тези операции са отделени 120 минути; риболовците не могат да излизат от секторите си по време на подготовката.След като бъде даден втория сигнал, риболовците могат да започнат захранване и риболов.Разрешава се ръчно захранване или захранване с помощта на прашка, манипулирана с двете ръце (от вида, използван за мятане на захранките), тръби за мятане на топчета, държани с едната или двете ръце, големи лъжици с дръжка или ръкохватка, държана с едната или двете ръце, прашки, поставени на земята, и държани с двете ръце, двигателната сила на които трябва да бъде еластични ленти или евентуално пружини, разтворими торбички, жици, ракети за примамка с диаметър, който не надвишава 70 милиметра при вътрешен диаметър и 200 милиметра дължина, хвърлен с помощта на въдица. Забранява се използването на прашки, подпрени върху краката на риболовеца. От 18.30 ч. до 8.00 ч. е забранено използването на прашки и ракети поставени на земята. Разрешава се само хвърляне с кобра с помощта на една или две ръце и прашка, хваната с двете ръце.Освен горният времеви интервал, захранването е разрешено чрез всякакви примамки и системи, предвидени в правилника.Третият сигнал ще предупреди състезателите, че им остават само 15 минути до края на състезанието.Четвъртият сигнал ще маркира края на състезанието.Още петнадесет минути ще бъдат разрешени за изваждане от водата на закачена на куката риба преди 4-ия сигнал.В този случай 5-ият сигнал ще бъде даден 15 минути след 4-ия сигнал; след 5-ия сигнал само рибата, която е напълно извадена от водата ще се брои.Акустичните сигнали за различните етапи на шампионата трябва да бъдат кратки; при всички случаи началото на сигнала се взема под внимание.23. По време на състезанието, отделните съдии ще стоят зад риболовците от дясната или лявата им страна, така че да не им пречат, но да могат да контролират улова на рибата от състезателите, които са определени на тях. Саковете кеповете за шаран трябва да са разположени така, че домакините да могат да ги виждат; рибата трябва да бъде поставена в сак и да се поддържа жива до идването на екипа по претеглянето.Ако организаторите нямат подходящ брой налични съдии, журито може да реши да се обърне към придружаващи лица, които не са членове на организацията.

Действия при претегляне

24. Операциите по претегляне ще се извършват от три екипа, състоящ се от по 2 души всеки (един екип за един сектор). Всичките процедури по претеглянето трябва да се провеждат колкото е възможно по-бързо и поне на всеки 2 часа. Претеглянето трябва да става с везни, сертифицирани със сертификат за съответствие; везните ще се окачват на триножник, поставен на земята в служебния коридор. В трите сектора везните трябва да бъдат еднакви, както по отношение на модела, така и на марката, и с градуирана скала с индикации през 50 грама.25. Отбелязването на теглото трябва да бъде видимо както за съдиите, така и за състезателите от “двойката”.Освен съдиите, съответните състезатели и техния капитан, никое друго лице, освен членовете на журито, не може да се намесва – нито устно, нито по друг начин, по време на операциите по претеглянето.Едно лице ще отговаря за претеглянето.Друго лице ще бъде натоварено със задачата да регистрира теглово в официален документ.Две везни ще бъдат предоставени за всеки сектор. Мрежата за шарани, предоставена от организацията, ще бъде задължителна за претеглянето на всяка риба; тя ще се мокри и тарира преди всяко претегляне. Мрежите за шараните ще бъдат от специален вид, подходящи за претегляне на шаран; те ще бъдат изработени от мек, синтетичен материал, който е пропусклив и преплетен. Мрежите ще бъдат еднакви за всички сектори.Теглата ще се записват в грамове.26. До пристигането на екипа по претегляне при техните колчета, състезателите ще оставят шараните в сакове във водата. Уловената риба ще бъде внимателно извадена и поставена в мрежата за претегляне; тя ще бъде поставена върху дюшека от член на отбора на съответната “двойка”; след като бъде претеглена, рибата ще бъде пусната обратно във водата под наблюдението на съдиите (след претеглянето рибата не може да се поставя обратно в саковете). Операцията трябва да бъде извършена много внимателно.27. Двамата риболовеца, които правят “двойка”, трябва да присъстват като свидетели на операциите на претегляне и да подпишат протокола от претеглянето, където е записано теглото на улова. След приключване на процедурата на претегляне, връщане на рибата обратно във водата и подписване на протокола от претеглянето, няма да се приемат оплаквания по отношение на теглото.

Журито

28. Международно жури ще бъде определено за разглеждане на оплакванията и за прилагане на наказателни санкции съгласно правилата; журито ще бъде формирано на първото събрание на капитаните.Журито се състои от следните членове:
 • Президент на FIPSed или заместник, делегиран от Президента;
 • Генерален секретар на FIPSed.;
 • Членовете на Изпълнителния комитет на FIPSed
 • Делегат, представляващ нацията – организатор, освен ако е от същата националност като горепосочените членове, с изключение на Президента на FIPSed. (или негов заместник), който ще бъде Президент на журито служебно.
Членовете на журито ще бъдат поне 5. Ако този брой не бъде достигнат, някои делегати от различни нации ще бъдат избрани с хвърляне на жребий, за достигане на поне 5 члена. Тези делегати не могат да бъдат от същата националност като представителите на FIPSed и нацията - организатор.Тези делегати ще бъдат вписани в регистрационния формуляр на отбора; капитаните не могат да бъдат избирани за делегати.При нарушение от “двойка” или отбор от същата националност като член на журито, такъв член на журито няма да гласува (освен ако е Президент на журито).Членовете на журито ще носят бадж на “журито” и ще бъдат в мястото за провеждане на състезанието за получаване на оплаквания. Мястото, където ще бъде наличен един или повече члена на журито, ще бъде отбелязано.29. Оплаквания, с изключения на такива, които се отнасят до класацията, ще се представят на журито до 1 час след завършването на шампионата. Оплакванията ще се подават устно, но ще бъдат незабавно потвърждавани писмено. Ако сметне за необходимо, журито може да прегледа видеото или да разгледа снимка, направена от делегат на отбора, който е подал оплакването.Оплаквания относно класирането ще бъдат подавани в рамките на 30 минути след публикуването на официалните резултати. Времето на публикуване ще бъде записано в официалния списък с резултатите. 100 евро депозит, за който Генералният секретар на FIPSed или негов делегат ще издава разписка, ще допълва всяко писмено оплакване, представено на журито. Ако оплакването бъде определено като неоснователно от журито, депозитът ще се преведе на банковата сметка на FIPSed.Всички нарушения и предупреждения ще се докладват на журито, като журито е единственият орган, който има правото да дисквалифицира риболовци. “Двойка”, на която е наложено наказание, ще се информира незабавно.Членовете на журито и всички общи помощници ще следят за спазване на Правилника. Следователно те трябва да са добре запознати с него.30. Правилникът, който е съставен на 2 официални езика, ще бъде предоставен на журито и ръководителите на отборите от организаторите на шампионата.Международното жури ще взема своите решения на базата на обикновено болшинство; в случай на равни гласове, Президентът на FIPSed или негов делегат ще има решаващ глас.Всички членове на Изпълнителния комитет на FIPSed ще носят личен бадж (значка); те ще имат право да се движат в коридора на служебните лица. Тези баджове ще бъдат валидни само за мандата на Изпълнителния комитет (4 години).

Списък на наказателните санкции

31. Наказателните санкции ще бъдат както следва
 1. Предупреждение (жълт картон) за нарушаване на членове 11, 13, 16, 19, 20, 21, 22, 23 и 26.
 2. Дисквалификация (червен картон) за нарушаване на членове 11 (предпоследния §) 14, 17, 18, 38, 39.2 и 40, и след второ предупреждение за нарушаване на членове 11, 13, 16, 19, 20, 21, 22, 23 и 26.
 3. Дисквалификация на нацията за нарушаване на членове 5 и 37.
 4. При дисквалифициране на “двойка”, получава броят точки, равни на броя на участващите нации + 1. При дисквалифициране на “двойка”, “двойките”, които я следват в класацията, ще запазят своето първоначално класиране (например, при дисквалифициране на X, квалифицирана 8-ма, следващите “двойки” ще запазят своите места и ще запишат 9 точки, 10 точки и така нататък).
 5. Всяко предупреждение, дадено на нация, ще се записва във файла на нацията и ще остане във файловете за тригодишен период. Всяко ново нарушение през тези три години ще се счита за “рецидив”, като журито ще се произнесе за такова нарушение и степента на наказанието.
 6. Всяко предупреждение, дадено на “двойка”, ще бъде записано във файла на двойката за тригодишен период. Всяко ново нарушение ще се счита за “рецидив”, като журито ще се произнесе за такова нарушение и степента на наказанието.
 7. Изпълнителният комитет на FIPSed ще има правото по време на състезанието и след това да налага наказания на риболовците, капитаните и резервите, ако нарушат правило или се държат неподобаващо, дори ако такива нарушения не са предвидени в този Правилник.
32. Членовете на Изпълнителния комитет на FIPSed могат да оценят мястото на провеждане на състезанието и да отбележат всяко нарушение на Правилника.

Класирания

33.
 1.  КЛАСИРАНЕ ПО СЕКТОРИ

  • Класирането по сектори или подсектори ще се извършва въз основа на теглото (1 точка за грам). На състезателят, който запише най-високото тегло, ще се дава 1 наказателна санкция, а 2 наказателни санкции ще бъдат присвоени на втория състезател и така нататък.
  • При еднакъв резултат (едно и също тегло) в същия сектор или подсектор, съответните “двойки” ще получи брой наказателни санкции, които се равняват на средното поставяне, което те би трябвало да имат (№ 1: две “двойки” поставени еднакво 5ти ще получат (5+6):2 = 5.5 наказателни санкции всеки; пример № 2: три “двойки” съвпадащи на 8мо място, сумират (8+9+10):3 = 9 наказателни санкции на всеки).
  • “Двойки”, които не са хванали риба, ще получат брой точки, равен на средната стойност на неприсвоените места в техния сектор или подсектор (например № 1: 24 “двойки”, 12 от които са класирани на първите 12 места, с наказателни санкции, вариращи между 1 и 12, следните “двойки” ще отбележат (13+24):2 = 18.5 наказателни санкции всяка; пример № 2: 29 “двойки”, 5 от които са хванали риба и са отбелязали 1 до 5 точки - 24 “двойки”, които са хванали някаква риба отбелязват (6+29):2 = 17.5 наказателни точки; пример № 3: 29 “двойки”, 26 от които са хванали риба, докато 3 “двойки”, които не са хванали никаква риба ще отбележат (27+29):2 = 28 наказателни санкции. Ако има само една “двойка”, която не е хванала никаква риба или една или повече отсъстващи “двойки” в сектор или подсектор, те ще получат брой наказателни санкции, равняващи се на последната позиция в сектора или подсектора (пример: 29 “двойки”, 28 от които са хванали риба, а една “двойка” не е, последната ще получи 29 наказателни санкции).
 2. ГЕНЕРАЛНО ОТБОРНО КЛАСИРАНЕ

До 20 нации, като класирането ще се провежда по сектори (както винаги).При 21 или повече участващи нации, всеки сектор ще се състои от два подсектора. При нечетен брой “двойки” (пример: 2 подсектора с общо 23 участващи нации: “двойката”, разположена в номер 12, ще се разглежда в двата подсектора: за целите на класирането на такава “двойка” ще се присъди мястото, получено в подсектора с най-малкия номер (1 до 12), а резултатът, получен в другия подсектор (12 до 23) ще се разглежда за класиране на “двойката” в този подсектор. Ако “двойка” е класирана 3та в 12 до 23 подсектор, друга “двойка” ще бъде класирана 1ва, 2ра, 4та, 5та, 6та, 7ма, 8ма, 9та, 10та, 11та и 12та).

Общото отборно класиране ще се провежда както следва:

 • Общите наказателни санкции, получени във всеки сектор или подсектор от “двойката” от същия отбор; националният отбор с най-ниския брой наказателни санкции ще бъде класиран 1ви и така нататък.
 • При равенството на наказателните санкции съответните отбори ще бъдат класирани по най-високото сумарно тегло на отбора, получено от “двойките” от същия отбор през време на състезанието.
 • При еднакво тегло, ще се взема предвид най-голямото тегло, получено от дадена “двойка”.
 • Ако две или повече “двойки” са получили едно и също тегло, приоритет ще се даде на “двойката”, която е уловила най-голямата риба.
 • В случай на ново равенство, приоритет ще се даде на най-малкият брой уловени риби.

3. ГЕНЕРАЛНО КЛАСИРАНЕ НА “ДВОЙКИ”

 • “Двойките”, които се класират първи във всеки сектор или класирането на подсектори ще се придвижат към горните позиции в генералното класиране; тези, които се класират втори във всеки сектор или подсектор ще се състезават за следващите позиции и така нататък.
 • При равенство на наказателните санкции, “двойката” ще се класира по найголямото получено тегло.
 • Ако две или повече “двойки” са получили едно и също тегло, приоритет ще се даде на “двойката”, която е уловила най-голямата риба.
 • В случай на ново равенство, приоритет ще се даде на най-малкият брой уловени риби.

4. НАЦИОНАЛНА КЛАСАЦИЯ

Световното или зонално класиране за нациите, като се имат предвид последните 5 години (като класации на Ф.И.Ф.А) ще се изготвят за всички първенства; такъв списък на класациите ще се актуализира всяка година и ще се публика на електронната страница на FIPSed.На нациите, включени в такова класиране, които по някаква причина не участват в шампионата, ще се даде брой наказателни санкции, равен на броя на участващите страни на конкретната година + 1.34. Класирането ще бъде установено от лице с мандат от FIPSed или при отсъствие на такова лице, от организаторите при отсъствие на Президента на FIPSed или в присъствието на негов представител и евентуално, в присъствието на членове на журито.

Дължина на пръта

35. Дължината на пръта е ограничена до 4 метра.Застраховка "гражданска отговорност"36. Организаторите трябва да направят застраховка “ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ” за покриване на цялото събитие (от навечерието на състезанието до края на последната вечеря); сертификат, издаде от застрахователната компания, удостоверяващ, че цялото събитие е покрито от полица “ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ” трябва да бъде предаден на Президента на М.Ф.С.Р.с.в. два месеца преди състезанието.

Тренировка

37. Тренировката на мястото на провеждане на състезанието 14 дни преди състезанието е забранена.

Електропроводи и инсталации

38. Строго се забранява да се поставят състезатели на разстояние под 50 метра от двете страни на електрическа централа (електрически линии, трансформатори, решетки и други).

Правила в случай на гръмотевична буря

39.

1. АКО БУРЯТА СЕ РАЗРАЗИ ПРЕДИ И ПО ВРЕМЕ НА ПОДГОТОВКАТА

На никой риболовец няма да се позволява достъп до неговия сектор или да подготвя своя материал; сигнал ще оповести отлагането на достъпа до сектора за риболов или края на етапа на подготовка. Ако климатичните условия и графика на състезанието позволяват, състезанието може да се извърши редовно.

2. АКО БУРЯТА СЕ РАЗРАЗИ ПО ВРЕМЕ НА СЪСТЕЗАНИЕТО

Състезанието ще бъде незабавно спряно (1ви сигнал ще бъде излъчен от организаторите) и всички състезатели ще си намерят подслон извън колчетата. Ако климатичните условия позволяват състезанието след това ще бъде продължено и 2ри сигнал ще информира състезателите, че могат да се върнат при техните колчета; 3ти сигнал, 5 минути по-късно, ще разреши на състезателите възстановяване на риболова. Продължителността на прекъсването няма да се добавя към първоначалните 72 часа.Журито може да съкрати продължителността на състезанието, ако графикът на състезанието не позволява риболов в продължение на 72 часа.Състезанието ще бъде утвръдено ако е продължило поне 48 часа.

Антидопинг контрол

40. М.Ф.С.Р.с.в. приема Световния антидопингов кодекс, приложен от CIPS.По време на шампионата риболовците, избрани да преминат на антидопинг контрол трябва задължително да отидат на определеното място в посоченото време, като следват насоките на FIPSed. или на журито. Когато риболовец, избран за извършване на допинг контрол, не докладва за контрола, съответната “двойка” ще бъде дисквалифицирана от състезанието и ще й бъде наложено наказание, съответстващо на долния ранг в класацията + 1.Нациите – организатори ще покрият всички разходи за антидопинг контрол. Всички контакти с НАДО (Националната антидопинг организация) на всяка нация ще се поддържат изключително от организаторите на шампионата в процес на разглеждане.Организаторите ще бъдат отговорни за риболовните пособия и оборудването на риболовеца, изтеглен, за да бъде тестван, докато премине антидопинг контролът.

Реклама върху гръбните табели на участниците

41. Рекламите няма да са задължителни. Размерът на рекламните букви върху гръбните табели на участниците не трябва да превишават 6 см; тази форма на реклама ще бъде разрешена само върху долната част на гръбната табела на участника – на предната и задната страна. 42. Такса от 150 евро ще се заплати от всяка участваща нация; посочената такса остава на разположение на Такса от 500 евро ще се заплати от организиращата нация на разположение на

Церемония по откриване и присъждане на наградите на победителите

43. Церемонията по откриването проведе в навечерието на състезанието в трае повече от 2 часа и няма да завърши по-късно от 20:00 ч.Първите 3 отбора и първите 3 "двойки" ще получат официално ЗЛАТЕН, СРЕБЪРЕН и съответно БРОНЗОВ медал. В съответствие с международните стандарти, по време на процедурите по връчване на наградите ще се изпълни националния химн на победителя (отбор или “двойка”) и ще се вдигнат националните флагове на първите три “двойки”/отбора. Медалите ще бъдат предоставени от FIPSed и ще бъдат връчени от нейните официални представители.Всяка друга награда ще се присъжда еднакво на всички участващи нации. Всички участващи нации трябва да предоставят техните флагове и записи на техните национални химни.По време на церемонията за обявяването на официалните резултати печелещата нация може да бъде представена на подиума от до 11 лица, на които ще се връчат медалите по време на изпълнение на техния национален химн

Версии на правилника

44. В случай на възникване на спор поради или във връзка с тълкуването на този Правилник, само френската версия ще бъде разглеждана като оригинален и справочен текст.

Задължения на нациите - организатори

45. Нацията - организатор на Световния или Зонален шампионат трябва да:
 • гравира наградите, представени от FIPSed (плоча или лого)
 • изпрати официални програми и информация относно шампионата на двата официални езика (английски и френски)