Тази макара е популярна от десетилетия, но широкото приложение на спининговата макара започва през последните години. Пазара на тези макари е широк и се предлагат десетки конструкции от нея, някои, от които вече почти не се употребяват. Истинската форма и качествата, които притежава, позволяват дори млад рибар без всякакви умения да заметне на далеч. Още се нарича и „безинерционна макара“, понеже барабанът и не се движи.Влакното се изхлузва от ролката, и от там съпротивлението при изхвърлянето е намалено до минимум. Обирането му става чрез кръгови движения на метална скоба около барабана. Хоризонталното движение на барабана напред-назад подобрява нареждането на влакното. При замятане със спинингова макара не е необходим силен замах – достатъчно е леко движение на пръта, за да може да се заметне и най-малката примамка. Това е едно от основните и качества. За добра макара се смята тази, която при едно завъртане на ръчката обира 55-65 см. влакно, работи безшумно и теглото и не надвишава 300 гр.Ако искате да закупите спинингова макара, можете да разгледате нашите макари в онлайн магазинът ни на адрес: https://ribarnik.com/shop/makari