Джиг-спинингът днес е широко разпространен, тъй като се явява един от най-достъпните и уловисти методи на спинингов риболов. Джиг-риболовът е ефективен практически във всеки водоем - от малкото язовирче до стремителните речни потоци, от най-плитките до най-дълбоките места. И начинаещият спинингист, вероятно, си струва да направи първите си крачки именно с усвояването на техниката на джиг-риболова.

Какво е това джиг-спининг?

Джиг-спининг - това е едновременно и такъм, и метод на риболов, чиято отличителна черта е неравномерното, стъпаловидно водене на изкуствената примамка (джигинг). Ако говорим за класически джиг, това е риболов със силиконови примамки (туистери, силиконови рибки и други имитации), които се монтират на джиг-глава или кръгла тежест ("чебурашка").Но джигинг може да се нарече също така отвесното блеснене (вертикален джигинг), дълбоководният риболов на въртящи се и колебаещи се блесни със стъпаловидна проводка и др. По-просто казано, ако по време на проводката придавате на която и да е примамка игра "на подскоци" - това вече е джигинг.

Джиг-спинингът като такъми или избор на такъми за джиг риболов

Един от факторите за успех в джиг-риболова - това е чувствителността на такъма, за максимално пълен контрол над примамката, намираща се на значително разстояние от риболовеца. Само с чувствителен и грамотно подбран такъм може правилно да се подава примамката и да се извършва нейното ефективно водене. Във връзка с това за джиг-риболов най-добрият избор е високомодулната карбонова въдица с бърз (fast) или свръх бърз (extra fast) строй, окомплектована с качествена макара и плетен шнур. Може, разбира се, да се използва и по-евтина стъклопластова въдица, но това ще е за сметка на чувствителността на такъма и контакта с примамката и съответно това ще се отрази на улова.

Дължина

Що се касае до дължината на спининга за джиг-риболов, тук всичко зависи от това в какви условия най-често се налага да се лови: от брега или от лодка, на неголеми реки или на обширни язовири. За осреднен вариант може да се счита спининг с дължина 2,4-2,7 метра - с него може да се лови и от лодка, и от брега да се замята относително на голяма дистанция.Ако говорим за тестов диапазон джиг-спининг, тук е сложно да се определят конкретните граници. Тъй като джиг-риболовът се разделя на три основни направления: микро-джиг, лек джиг и тежък джиг, съответно и теглото на примамките се колебае от 1-2г до 40-50г и повече. Можем да посъветваме начинаещите да изберат джиг-спининг с тест 5-20 или 5-25грама, който е подходящ за джиг-риболов в повечето водоеми.

Чувствителност

Говорейки за чувствителността на такъма, си струва да напомним и за баланса на въдицата. По-късите спининги, имайки по-малко тегло, притежават по-голям баланс и чувствителност. Макарата трябва да съответства на въдицата, т.е. да не бъде много тежка - теглото на макарата не бива да превишава теглото на въдицата повече от два пъти. Оптималният размер е 2000-2500 по класификациите на Daiwa или Shimano.

Баланс

Балансът на такъма в джиг-риболова е много важен, тъй като по време на проводката спинингът се удържа само с дланта и китката на ръката, а не се опира под лакътя или под рамото. Само при такъв захват може в пълна степен да се почувстват импулсите, предавани от примамката по време на докосванията и в дъното или най-слабите кълванета. Именно това се подразбира, когато се говори за "чувствителност в ръката". Ако спининговата въдица не е балансирана, то при захват с дланта, ръката много бързо се уморява. Оптималният баланс въдица-макара се постига, когато центърът на тежестта се намира на 5-7 см. над точката на закрепване на макарата.

Какъв шнур да се избере

Всеки решава сам, но при всички случаи не бива да огрубявате такъма, избирайки твърде дебели шнурове. При умело използване на такъма, дори най-тънкото влакно може да се справи с доволно едра риба. За оптимален вариант може да се счита плетено влакно с кръгло сечение 0,12-0,15мм. Увеличавайки диаметърът на шнура, се увеличава и неговото съпротивление във водата, съответствано и паузата по време на воденето на примамката.

Джиг-спининг като метод на риболов или техника на джигинга

Базовата техника на джиг-риболова е сравнително елементарна, но изисква постоянен контрол върху примамката. След замятането, веднага щом примамката се докосне до водната повърхност, е необходимо да се затвори бигела на макарата и с няколко бързи оборота на дръжката да се обере влакното, за да се спусне примамката към дъното с натегнато влакно, като върхът на въдицата при това е леко извит. Веднага след замятането и възстановяването на контакта с примамката въдицата се удържа в посока на замятането и е приповдигната малко нагоре. След като примамката докосне дъното, започва проводката.

Как изглежда базовата класическа проводка по време на джиг-риболов?

Моментът на докосването на примамката в дъното се определя по потрепването на върха на спининговата въдица или по провисването на влакното. При добре балансирания такъм докосването на примамката до дъното е лесно да се определи по лекия импулс, тласък в ръката. Оттам нататък започва проводката. С няколко оборота на макарата (обикновено 2-4 оборота на дръжката) примамката се откъсва от дъното и намотаването спира до следващото докосване до дъното. Цикълът намотаване-пауза се повтаря докато примамката не достигне брега или лодката. При такъв начин на джиг-проводка примамката изпълнява скокообразни движения, сякаш крачи по дъното. Дължината на "крачката" се регулира с броя обороти на макарата, а височината на скока със скоростта на намотаването. Примерна "крачка" на примамката при класическа джиг-проводка е равна на 1,5-2 метра. Паузата между намотките на макарата се определя от теглото на примамката и наличието на течение в мястото на риболов. Колкото примамката е по-тежка и течението е по-слабо, толкова скоростта на падане ще бъде по-бърза и обратното. В класическата проводка за оптимална скорост се счита паузата от 3-4 секунди (избройте наум "21,22,23,24" и ще получите пауза от 4 секунди).Струва си да се отбележи, че 80% от кълванетата следват именно в паузата, когато примамката свободно планира във водата. Кълването може да се усеща различно. Това може да бъде тласък, удар, движение на влакното в страни или внезапното и провисване, усещане за тежест - най-общо, при всяко изменение в обичайния ритъм на водене трябва да последва незабавно засичане.Разбира се, има и моменти на докосвания, зацепи за водорасли и прочее препятствия на дъното, които начинаещият може да сбърка с кълване. Но може да бъдете уверени, че след 1-2 риболова, без труд ще се научите да различавате кълването от зацепа. А междувременно, по характера на кълването - и каква риба се е закачила на куката ви.Усвоявайки базовата техника на джиг-проводката, може да се каже, че винаги ще бъдете с улов. Но на различните водоеми условията на риболов могат да се различават, а и активността на хищника не винаги е еднаква. Затова класическата джигова проводка, макар и уловиста, не винаги се явява най-добрият вариант на водене на примамката. Във връзка с това съществуват още немалко варианти на джиг-проводка, за конкретните условия на риболов, но това е тема на друг материал.