Залвиите за рибите представляват същото като добре изолиран дом за човека. Там те са най-добре защитени от външните природни фактори, от силните течения и циркулации на водата. Заливите са по-благоприятни за обитание от рибите от другите участъци на водоема, тъй като там суспендираните вещества лесно се утаяват на дъното. Затова заливите обикновено са плитки и слънчевите лъи затоплят водата през пролетта чувствително по-бързо. Обикновено и растителността под водата се развива по-добре. Живите организми, служещи за храна, малките рибки и хищниците намират в тях пристан за дълъг период от време. Често пъти тук се образуват нови семейства, повечето риби използват такива места за размножаване. Първи обикновено се размножават хищниците. След това - рибките, които им служат за хранене. По такъв начин в продължение на много седмици за всички риби на това място има голямо угощение.Заливите предлагат всичко, което е необходимо на хищника за пълноценното му съществуване. Откритите заливи през пролетта са хранилища на топла вода, където нагряваната в продължение на няколко слънчеви дни вода на повъхността регулярно се събира в един участък. Любителите на риболова на щука се отправят към такива места, тъй като през пролетта тук има много добри перспективи за риболов на хищни риби. В различните периоди от годината шансовете за улов в заливите са променливи. Ако водата се е затоплила прекалено, хищникът я напуска. В летните дни те обикновено отиват в дълбокото и се връщат в залива само вечер или през нощта, за да ловуват. Плитките заливи са класическите участъци за риболов на джърк бейт, плитко газещи воблери, колебаещи се и въртящи се блесни. Моите фаворити са малките Buster-Jerks, а също и силиконовите Delong за много плитка вода. Ако рибите се държат в по-дълбоки води, отлична работа вършат и по-големите Buster-Jercks и воблерите Nils Master. Тъй като се налага да се замята към ивиците растителност и в прозорците между тревата, е целесъобразно да имате поляризирани очила, с помощта на които можете отлично да разпознаете "горещите" точки, а понякога дори да видите атаките на хищниците.

Ивици суша, вдадени във водата

Ивиците суша, вдадени във водата са нещо като терасата у дома. От тях се открива отлична представа за водоема за хищниците. По-късно, когато температурата на водата превиши 15 градуса, хищниците се устремяват от силно затоплените плитки заливи с ниско съдържание на кислород към участъците с прясна вода. Движещата се циркулираща вода, която през пролетта хищниците се стараят да избягват, сега я търсят целенасочено. Тук могат да намерят благоприятно място за себе си.Ивиците суша стърчат над водата и "разбиват" съществуващите течения, нарушаващи циркулацията на водата. Близо до тях винаги на неголямо разстояние една от друга има различни температурни зони и много участъци, благоприятни за обитание от хищниците и техните жертви. За големите хищници голям интерес представляват местата, в които наред с благоприятните температури и високото съдържание на кислород има и добра хранителна база. През лятото рибите, които служат за храна на хищниците, обикновено се дъжат в светлите, по-топли води. А хищниците предпочитат малко по-тъмните и прохладни зони. Подобни места има в близост до ивиците суша, вдадена във водата, тъй като наред с топлото плато под водата на това място има и по-дълбоки участъци.Точно до ивицата суша, вдадена във водата, често се срещат бели риби. В много случаи тези участъци са каменисти греди, които продължават във водата. Благодарение на циркулацията или течението, водата тук отлага значително по-малко частици, отколкото на други участъци от водоема. Белите риби обичат каменистото дъно, затова предпочитат да стоят на такива благоприятни за тях възвишения. Ивиците суша, вдадени във водата облавям с меки силиконови примамки със закотвена или дрейфуваща лодка, тъй като на това място има твърдото дъно и малкото растителност. До дълбочина 3м вземам джиг глава с маса 10г, за дълбочини по-големи от 12м и при силен вятър използвам джиг глави с маса 35г. Силиконовата рибка и туистерът за щука и бяла риба могат да бъдат с дължина 15см, а през есента 7-15см. През деня костурите се ловят добре на цокери и цикади на твърдо дъно. Дългите ивици могат да се облавят и на влачене. Големите щуки често излизат в открита вода пред ивиците суша, вдадени във водата; там по-добре се ловят на влачене, отколкото със замятане. Примамките Castaic или тролинговите монтажи с мъртва рибка носят най-добрите улови. И в заливите, и близо до ивиците суша, винаги е полезно риболовецът да знае релефа на дъното на водоема, тъй като дори от незначително пропадане на дъното зависи добро или лошо ще се окаже това място. При ивиците суша, вдадени във водата, често се срещат редом разположени участъци с различна дълбочина. Затова е важно да знаете на каква дълбочина отиват рибите покрай брега. Те неохотно променят местата, в които се държат. Ако знаете кои са предпочитаните дълбочини, обитавани от рибите, служещи за храна на хищниците, то тогава самите хищници трябва да се търсят покрай линиите на тези дълбочини.

Предпочитани дълбочини

Ако знаете дълбочините, на които предпочитат да се държат хищниците, можете да изберете място за риболов с голямо разнообразие от дълбочини, тясно разположени една до друга. В този случай примамката най-лесно попада в полезрението на хищника. Важно е да я подавате близо до повърхността, тоест над тази дълбочина, на която се предполага че се държи хищника, тъй като той атакува от тъмните дълбини отдолу нагоре. На едно голямо езеро има ивица суша, вдадена във водата, която се вдава доста навътре във водоема във вид на плато с плитка вода. До нея по страните и преминават веждите, които са стръмно отсечени на дълбочина повече от 25м. Това е истинска "Гореща" точка, около която през пролетта и есента редовно се ловят трофейни риби. Щуката, бялата риба, костура и езерната пъстърва харесват това място, защото то дава буквално всичко, което е нужно на хищника: риба за хранене, подвижна прясна вода, плътно преминаващи една до друга линии с дълбочини с много изменения в посоката и кратки пътища към долбоките води от зоната с плитчините. На този участък редовно може да се наблюдава как хищниците излизат пред ивицата суша в свободни води и да се види какво става около веждите.Наред с ежегодните проучвания на риболовните места голямо значение има и нивото на осветеност през деня, а по този начин и продължителността на деня. През деня винаги откривам белите риби, щуките и костурите на много дълбоки места с помощта на ехолот. Но там е трудно и почти невъзможно да бъдат уловени. По-късно вечерта те излизат от дълбокото на платото и ивиците с плитка вода или в спокойните плитки заливи, където се хранят до насита.