Разположен е от южната страна на Родопи планина. Отличен обект за риболовен туризъм. Лови се пъстърва, костур, кефал, уклей и шаран. В Доспат има магазин за риболовни принадлежности, който обикновено е зареден с рибки за стръв, бял и червен червей.След язовир Батак се хваща отбивката за Доспат. Подминават се яз. Беглика, яз. Васил Коларов и яз. Широка поляна. Пътят, с малки изключения, е добър. Ако сте дошли за няколко дни, можете да отседнете в Доспат или Сърница. Хубавото на риболова в този район е, че е наситен с водоеми. Ако не върви на Батак, отивате на Васил Коларов, ако и там не дава, отивате на Широка поляна и оттам на Доспат. На връщане отново имате възможност да заметнете в някой от язовирите по пътя. Доспат се отличава със значително по-мекия си климат, от често по-суровите условия на яз. Васил Коларов. Случвало се е на идване от яз. Васил Коларов да трепериш от студ, впечатлен от паднала градушка с големина на шишарки и само след 30-40 минути път с кола, да влезеш в слънчевия Доспат и да се тревожиш дали не си забравил банския костюм.Пъстървата на Доспат дава добре при разваляне на времето. Ако температурата е висока и нивото на водата пада, пъстървата се дръпва в дълбокото и от брега става невъзможно да се лови. Използвани способи за риболов са на плувка, на дъно, на муха с шнур и на блесна. Клатушките обикновено примамват по-едри пъстърви от въртящите. Малка въртяща блесна с червено фолио е отличен дразнител на костура. Кефалът, уловен на блесна на Доспат е доста борбен, дори да не е с особено големи размери.Подходящи примамки: хляб, терен червей, бял червей, царевица, блесна, муха и тесто.