Речен рак

Превъзходна стръв за различни видове риба. За стръв се използват малки рачета или месото от опашката и щипците на големите. За по-добро закрепване на куката варим раците в кипяща вода 2-3 минути, след което обелваме месото и го поставяме на куката. За жалост резултатността е по-малка.

Пиявици

Много добра стръв за дънен риболов. Събирането им е трудно. Прави се сноп от шавар, в средата на който се поставя парче месо или вътрешности и се поставя близо до брега, сред водната растителност. След 10-12 часа се вади снопа и се събират полепналите от месото пиявици. Поставят се в съд с вода, която се сменя на три часа. Най-много пиявици има в блатните водоеми с тинесто дъно и богата растителност.

Малки рибки

Употребяват се повсеместно за стръв за хищни риби. Могат да се ползват живи или мъртви, или само части от тях (опашка, месо, око и др.). Най-подходящи за тази цел са уклеят, кротушката, червеноперката, каракудата, щипокът, костурът и др. Ловят се по всички възможни начини, стига да не са бракониерски. Най-удобно става това с рачило, на което за стръв се поставя парче хляб или кюспе. Размерът им зависи от вида на рибата, която ще ловим. Добре е да се съхраняват във водата на водоема, в който ще риболовстваме, в специални двойни съдове.Ако искаме да запазим рибката жива, закачаме я на куката под гръбната перка или за една от устните, за да може да диша. Когато ловим на мъртва рибка, пронизваме я с куката (пришпорваме) под гръбната перка и през хрилете, като върхът на куката излезе през окото и.Можем да използваме мъртви рибки вместо блесни, като за целта използваме специални такъмчета, към които здраво с две тройки се закрепват рибките. Към такъма има подходяща по форма и размери тежест, която се вкарва в устата на рибката и позволява, както да се замята надалеч, така и да се балансира рибката във водоравно положение. Рибката се закача с леко изкривена опашка, при което прави гмуркащи и люлеещи движения.

Малки жабчета

Има ги през летния сезон навсякъде, където има вода, но могат да се хванат само в малки плитки гьолчета. Закачват се на куката за долната устна или за кожата на гърба. Използват се предимно при дънен риболов.

Големите жаби

Най-добрата стръв за ловене на раци, като за целта се одират предварително. Ловят се с ръце или с кепче по тревистите брегове на водоемите.

Черва на птица

Използват се кокошки, дивечови или питомни гълъби. Отлична стръв за зимен риболов. Нанизват се на куката без да се изпразва съдържанието им.

Сирене, кашкавал, топено сирене

Използват се за стръв предимно по река Дунав. Нарязват се на кубчета с големина, съобразно рибата, която ще ловим.

Едър хайвер (сьомга, чер хайвер и др.)

Прекрасна стръв за пъстървови риби, за жалост с труднодостъпна цена. Когато отворим кутийка с такъв хайвер, за да не засъхне се залива с олио.