стръвЩуките често кръстосват между клоните на потопени дървета в непосредствена близост до водната растителност и малки пространства, оградени отвсякъде с опасни закачки. Със закотвящ малката рибка монтаж можем да фиксираме апетитната плячка в такива места без опасност от неприятни емоции. Как точно става това ще разберем от следващите редове.

Привържениците на щуката познават добре перипетиите, пред които са изложени при предлагане на живата рибка и най-подходящите райони на водоема. Проблемите са налице, когато в близост има клони, папур и шавар. Въпреки огромното желание решението невинаги идва лесно и резултатът - достоен. Примамката всячески се опитва да влезе в растителността, оставайки скрита от очите на хищника. Същото се получава и при вятър, вълни и течение. Дънният риболов в този момент също не е най-подходящият изход от ситуацията, защото стръвта се слива с общия фон, замирайки при наближаваща опасност. Обичайните монтажи и в този случай са неефективни и нестандартното мислене идва на помощ.

"Поп ъп" е ключовата дума. С един патерностер монтаж се прави комбинация между риболов на плувка и дъно, като рибката се закотвя в подходящото положение и място, без опасност да остане подмината или заплетена в шавара или клона. Необходимите материали са напълно дотъпни и свързването им - елементарно.

Щукарската плувка най-често от изкуствен материал с подходящ размер (4-5 антиметра в диаметър) служи като сигнализатор и в същото време опъва влакното към повърхността на водата. Оловото е тежко около 60 грама с крушовидна форма и застопорява линията към дъното. Неговият цвят е матовочервен, за да нес е откроява от общия фон. Вирбел без карабинка се фиксира на желаната дистанция между тежестта и плувката с помощта на две шлаухчета или стоперни възли от двете страни. Перличка (мъниста) с подходящ размер гарантират, че няма да се придвижва нагоре или надолу по влакното. Стоманен повод с дължина около 50 сантиметра завършва с една или две пригодни за целта куки. Най-удачни са двойните с големина 2/0, при които двете жила са разположени перпендикулярно и едното е по-малко, а другото - по-голямо. Рибката се фиксира към по-малката, докато другата остава свободна. Малкият им общ момент гарантира, че ще останат напълно незабелязани. Все пак съществува опасност оловото да се закачи някъде по дъното. За да не остави цялата система във водата на около 20 сантиметра от него, правим един или два обикновени възела. Когато напрежението надвиши тяхната здравина, ще се сбогуваме само с тежестта.

След замятането пръчката се монтира така, че върхът и да е възможно най-близо до водната повърхност и влакното леко се изпъва. Този "Поп ъп" патерностер монтаж гарантира превъзходно положение на рибката във водата. Движенията и са ограничени само в разрешения диапазон, където плува съвсем свободно и естествено. Тежкото олово предотвратява преместването на системата, независимо колко силно се дърпа и опитва да се скрие във водната растителност. При риболов в река течението оказва своето позитивно влияние. Под неговата сила рибката става по-жизнена и непрестанните движения увеличават дразнението, като увеличават допълнително вероятността да бъде атакувана. Ударът в такива случаи е толкова силен, че ако използваме неподходяща тежест, съществува опасност тя да бъде понесена. Хищникът често се самозасича, като куката се забива в предната част на устата му.