морски риболовСтръвта за улов на морски риби се получава от морето и брега му!

Раци

Могат да се намерят между камъните в близост до брега. Съхраняват се в кутийки с влажни водорасли. За стръв се ползва месото на обеления рак.

Нереиди

Морски червеи, обитаващи затинените участъци на морското дъно в близост до брега. Изравят се от там с лопата. Съхраняват се в съд с влажен пясък. Добра стръв за всички мирни риби, като се употребява цял или на части.

Морски червеи

Живеят във влажния пясък на брега, заливан от вълните. Копае се бързо с права лопата в пясъка, в момента на отдръпването на вълната. Дълъг е до пет сантиметра. Отлична стръв за илария, морски кефал, попчета и др.

Скариди

Дребни рачета с нежна черупка и месо. Ловят се със сакчета, загребвайки водорасли и водни растения по дъното. Съхраняват се в съдове с морска вода или във влажни водорасли. Отлична стръв за попчета.

Миди

Събират се от скали, кейове и други места. Добра стръв за попчета, сафрид и др. Използва се вътрешната мека част, като черупката се отваря с нож или се счупва. Събирани в по-голямо количество добре измити с четка от водорасли и особено от пясък, добре сварени, мидите са прекрасна храна и мезе по време на лятната черноморска отпуска.

Захранки

За да привлечем рибата край нас, или поне на разстояние, до където можем да заметнем, се използват различни видове захранки. Те се разхвърлят, обикновено в голямо количество, няколко дни преди риболовния излет. Захраненото място се обозначава обикновено с шамандура.

Най-евтината и достъпна захранка са гроздовите джибри от казаните за ракия. Добре привличат шарановите риби. Поради голямото им количество се разпръскват на широко място.

По-скъпите захранки (сух хляб, теста, ситно кюспе и фуражни смески) се поставят в мрежести торби, като по този начин действието им се запазва по-дълго време.

От Николай Русков