Течението на реката е обичайното място, обитавано от уклейките. Тук за примамка трябва да бъдат употребени на първо място пастетите, а след това – малките торни червеи, напролет парченца сурова сланина или тестена примамка, измесена от печен картоф с постепенно прибавяне на малки дози брашно, за да не се образуват бучки.Монтажът на линията има специфични особености, свързани с изискванията на дъното, където се движи рибата и теченията на реката.Плувката трябва да бъде малка, по възможност тънка, от парче перо или пластмасова. Отежняването следва да бъде групово, а не разсеяно, на около 20 см. от куката.Влакното трябва да бъде от 0,08 до 0,12 мм.За събиране на рибата са прилагани най-различни опити на оцветяване в бяло, тъй като към този цвят уклейката има положително отношение.Водата се обагря от време на време с по една лъжица стрита креда, талк, нишесте, брашно, трици с цел да се получи бяло петно, към което рибата се стреми.

Риболов „на облак“

При употребата на захранките с използват 3 варианта. В зависимост от това, кой от тях ще бъде възприет, трябва да стане нагласяването на линията и настройването на риболовеца.

1 вариант

Захранва се мястото с хляб, който потъва на дъното. След проучване на дълбочината линията със стръвта се пуска на дъното и се очакват индикациите на плувката.

2 вариант

Възпроизвежда се падането на стръвта отгоре и се използва моментът, когато „стадото“ се насочва към повърхността на водата и в този момент се подава линията на стръвта. За целта се използва бял пясък, размесен с малко мляко на прах, нишесте или животинска кръв. Подаването на облака се извършва с лъжицаТози начин на риболов на уклей е много ефектен, но изисква силни рефлекси и устройване на работната площадка. От лявата страна до крака се поставя кофата или кутията със захранката, в дясната ръка – пръчката с линията и нанизаната или оваляна стръв.Тактиката изисква с лявата ръка да се хвърли една лъжица от материала, който ще възпроизведе облака, а с дясната ръка да се подаде линията със стръвта.За да се осигури по-голям успех, трябва да се работи с две куки, на голямо разстояние една от друга. С горната кука ще се ловят онези уклейки, които са се устремили отгоре от действието на облака, а с другата кука ще се ловят тези уклейки, които се придържат към дъното.

3 вариант

С лъжица се подава брашно, без да се прибавя пясък. Куките са на разстояние 30-60 см. от плувката. На всяко подаване на брашното имаме кълване на стръвта.