Още през 1900-1901г., след като е построен ВЕЦ Панчарево, някои хора са се замислили за построяването на язовир на река Искър. Години по-късно, с нарастващите нужди на столичани, темата отново излиза на дневен ред. За целта обаче е необходимо потопяването на селата Калково, Горни Пасарел и Шишманово - непосилна задача за момента. Първоначалното замислено име за язовира е било "Св. Петър" - кръстен на манастира в Долни Пасарел.Подготовката за строежа започва през 1949г., а на 6 септември 1954г. е завършено най-голямото техническо съоражение в България за времето си - язовир Искър.Днес това е един от най-предпочитаните водоеми от столичани, поради красивата си природа и количеството риба. В кепа ви могат да се хванат Костур, Сом, Бяла риба, Уклей, Бабушка, Скобар, Червеноперка, Каракуда, Шаран, Платика и Клен.На устието се намират местностите Багера и Римският мост. Стръмният бряг няма да ви попречи да направите един чудесен риболов. Средните дълбочини са около 2,5-3 метра.През месеците, които идват, край заливчето под моста, имате голям шанс да хванете Костур, Уклей или Каракуда. Също предпочитани от риболовците места са устието на река Искър и Шипочанския залив. Язовира може да се похвали с рядкото посещение от бракониери - може би това се дължи на близостта до столицата.Край рибарниците в устието на язовира, трудно бихте намерили място за риболов целогодишно - фактите сами говорят за изобилието от риба.Преди няколко години обаче, бракониери атакуваха язовира изключително дръзко. Те се запасяваха с големи количества от най-евтиното червено вино. Изливаха го от лодки в язовира и така хващаха рибата значително по-лесно. Според запознати, по този начин рибата губи рефлекси, отпуска се и става лесна плячка.Ето и един любителски клип от язовира:https://www.youtube.com/watch?v=-dnBizQFyTE