skakalec ribolovНасекоми и техните личинки

Много разпространена стръв, защото се явява естествен спътник на рибите, особено на тези, обитаващи повърхността. Отнесени от вятъра или падащи от растенията във водата, а също и въдещи се в тинята на водоема, те са всекидневна храна за всички видове риба.

Скакалци

Въдят се навсякъде, където има трева, добре прогрявана от слънцето. Появяват се в средата на лятото и ги има до късна есен. Най-добри са сивозелените скакалци с червени коремчета, тялото на които е сухо. Срещат се и много едри екземпляри, до 8 см., които са много добра стръв за сом. Отлична стръв за повърхностните риби. Скачат много силно и трудно се ловят при сухо и топло време. Най-лесно се ловят рано сутрин, при обилна роса, защото крилата им овлажняват, по-вяли са и се ловят направо с ръце. Ловят се винаги преди излет, защото бързо умират и се развалят. Нанизват се на куката през корема, а острието се изважда от тялото под челюстите, като остава открито заедно с контрата. Дългите задни крака се откъсват още при хващането, за да могат да се вадят по-лесно от кутийките, където се съхраняват. За съхраняването им може да се използва всякакъв съд, стига да осигурява достъп на въздух. Най-често се употребяват кибритени кутийки, само че трябва да се подсигурят против самоотваряне, защото в най-сюблимния момент може да останем без стръв.Ако ще ловим на непотапяща се стръв, не бива да късаме дългите крака на скакалците, а крилата им трябва да разтворим, за да не потъват. Ако искаме да потъват във водата, трябва леко да ги стиснем, когато са вече нанизани на куката, за да изкараме въздуха от тялото им.

Мухи

Стайни, конски, сини и др. - са отлична стръв за повърхностни риби, за жалост поизоставена, поради нежността си и бързото си повреждане. Много здрави и жилави, но вече редки, са конските мухи - на времето когато имаше коне, с една конска муха съм ловил по 10-15 кефалчета в Камчия.

Търтеи

Прекрасна стръв за речен кефал, която може да се използва целогодишно при добро консервиране. Ще трябва да помолите някой пчелар да ви събере (няма значение, дали са живи или мъртви), когато преглежда кошерите си. Попарват се във вряла вода за 10-15 секунди, след това се разстилат на вестник, на сенчесто място, за да изсъхнат добре. Съхраняват се в торбичка от тензух на хладно, проветриво място. Да се пазят от молци! Особено подходящи са за риболов с шнур, защото са леки, еластични и не потъват.

Оси

Добра стръв за риболов на плувка. Ловят се с пинсети по цветове, динени кори и парчета месо, като с ножче трябва веднага да отстраним жилото им. В никакъв случай не бива да се ловят пчели, защото това е своего рода кражба. На куката се нанизват като скакалците.

Черни щурци

Отлична пролетна стръв за кефал на плуваща въдица. Черният цвят на щуреца го прави лесно отличим, даже и в мътни води. Среща се в обработени почви - в зеленчуковите градини, където се крият под рогозките, с които се покриват парниците, или в лозята, където правят дупките си между буците пръст. Ловят се лесно, като се обръщат буците. Не са много скокливи. Съхраняват се за кратко време в кутийка с достъп на свеж въздух и не много на гъсто. На куката се поставят като скакалците.

Пеперуди

Подходяща стръв за риболов на повърхността на водата на чип-чип. Лесно се ловят с марлено сакче. Не препоръчвам да се ловят едрите красиви пеперуди, защото трябва да се пазят като живо украшение за природата.

Еднодневки

Добра стръв за червеноперка и кефал, изискваща дребни тънки куки, поради нежността си.

Ручейници

Обитават водоемите с чиста и бистра вода, където си построяват къщички във вид на тръбички от стебълца, пясък и дребни частици от раковини. Най-често се намират в плитки песъчливи заливчета на ручеи и малки рекички, под камъни и корени. За стръв са подходящи едрите ручейници.Използват се тънки куки, за да не разкъсват нежното тяло на личинката. Нанизват се за главичката. Съхраняват се във вода, която трябва често да се сменя или във влажен мъх, но в никакъв случай да не се излагат на слънце. При правилно съхраняване на хладно, могат да живеят няколко седмици. Тръбичката се разчупва непосредствено преди поставянето на куката.

Мамарци

ларви с ракообразна форма, които се намират като обръщаме едри камъни в бистри, плитки рекички. Най-добрата стръв за балканска пъстърва и черна мрена. Съхраняват се във влажен пясък. По-добри за стръв са по-едрите мамарци. Събират се непосредствено преди риболов, защото са нежни и нетрайни. Нанизват се най-добре по една на дребни куки.

Майски бръмбар

едрият бръмбар излита през май, а през юни излита по-дребният летен бръмбър. Ловят се по време на полет рано сутрин, тъй като летят бавно и тромаво. Може да се ловят, като се тръскат малки дръвчета, бръмбърите падат от листата, където почиват през деня. На куката се нанизват от гърдите към корема, като острието с контрата се оставя изцяло открито. Съхраняват се в кутийки, където се поставя и малко зелена растителност. Добра и здрава стръв за плуващата въдица, тъй като не потъва и се носи по течението, малко под повърхността на водата.

Гъсеници

биват най-различни, но най-подходящи са тези по тополите и дъбовете. Събират се лесно и се съхраняват в кутии, напълнени със зелени листа. Отлична стръв за речен кефал, на плуваща въдица. Ако искаме да имаме целогодишно гъсеници за стръв, консервираме ги в солена саламура (три супени лъжици сол на литър вода). На куката (обезателно тънка и остра) се поставят откъм главата към корема, като острието може да не се подава, гъсеницата има нежна кожа и лесно се пробива при засичане.

Бели червеи

това са личинките на голямата синя месна муха. Универсална стръв за много видове риби. На тънки, остри бели куки се поставят поединично или на гроздче по няколко, в зависимост от рибата, която ще ловим. Използват се през всички сезони на годината, стига да ги намерим. На куката се нанизват през главата, за да не изтича съдържанието им. Съхраняват се в хладилник при температура 1-4 градуса, при което могат да живеят с месеци. Ако се поставят при по-висока температура, бързо се окукляват в кафяви какавиди и не стават за целта.

Попово прасе

най-предпочитаната стръв за сом. Среща се рядко, само в някои части на България, в добре прегорели торища или в силно наторени почви на парниците и зеленчуковите градини. Съхранява се в просторни съдове, където се поставят и коренчета от трева. На куката се поставя поединично или на едрите сомови куки (кърмаци) поняколко, нанизани през средата на тялото.