ПопчеСемейство попчета

Тялото им е продълговато, покрито с люспи или голо. Има две гръбни перки. Коремните перки са съединени. На тялото си няма странична линия. По главата има серия слизести канали и пори. Плавателният мехур е развит или липсва.

Представено е от множество родове, от около 850 вида. Във водите на Черно море се срещат 19 вида. Те са морски дънни риби и обитават крайбрежната зона на морето. Придържат се за каменисто, пясъчно дъно или сред водната растителност. В размножителния период всички видове попчета без изключение охраняват яйцата до излюпването на малките.

Храната на попчетата е твърде разнообразна, хранят се предимно с ракообразни, червеи, мекотели, дребни риби. Всички попчета се използват за храна и обект на усилен спортен риболов.

1. Тревно попче

Главата и тялото са сплеснати странично. Долната челюст е издадена пред горната. На главата има слизести канали. Този вид има плавателен мехур и две развити гръбни перки. Коремната перка е по-слабо развита.

Какъв е цветът на тялото? - Цветът му е от сиво-зелен до кафяво-зелен. На гърба и по тялото личат тъмни петна.

Какви са размерите на тревното попче? - Достига дължина до 25см. Живее около 5-6 години.

Кои води на Черно море обитава? - Води дънен начин на живот. Придържа се в крайбрежната зона (заливи, буни). Масово се среща във Варненското и Бургаското езеро.

С какво се храни? - Храни се предимно с ракообразни - скариди, рачета и дребни риби.

Употребява ли се за храна? - Да, в прясно състояние.

2. Черно попче

Тялото е закръглено, а към опашната част странично сплеснато. Долната челюст е издадена пред горната. Има плавателен мехур. Първата гръбна перка е с удължени средни лъчи. Тялото е покрито с люспи.

Какъв е цветът на тялото? - Цветът на тялото им е сиво-кафяв, но през размножителния период мъжките добиват черен цвят със синкав оттенък. Какви са размерите на черното попче? - Достига на дължина до 14см. Живее около 4-5 години. Кои води на Черно море обитава? - Води дънен начин на живот. Придържа се в крайбрежната зона на морето. Във Варненското езеро живее повсеместно. С какво се храни черното черното попче? - Храни се с дребни ракообразни, червеи и малки риби. Употребява ли се за храна? - Да, в прясно състояние.

3. Мраморно попче

Главата, тялото, опашното стъбло са сплеснати странично. Устата е малка, няма плавателен мехур, тялото е покрито с дребни люспи.

Какъв е цветът на мраморното попче? - Основният цвят на тялото им е сиво-кафяв. Гърбът и тялото са покрити с тъмнокафяви петна. Какви са размерите на мраморното попче? - Дребна рибка. Достига на дължина до 11см. Живее 3-4 години. Какви води на Черно море обитава? - Среща се почти във всички езера и устия на реки. С какво се храни мраморното попче? - Храни се с дребни ракообразни, червеи и личинки. Употребява ли се за храна? - С добри вкусови качества е.

4. Стронгил

Тялото е закръглено. Към опашната част е странично сплеснато. Долната челюст е издадена пред горната. Няма плавателен мехур. Гръбните перки и вендузът са добре развити. Тялото е покрито с люспи.

Какъв е цветът на тялото? - Цветът на тялото е обикновено сив до сиво-кафяв. На първата гръбна перка има ясно изразено черно петно. Какви са размерите на стронгила? - Достига на дължина до 25см. Живее около 5-6 години. Кои води на Черно море обитава? - По Българското Черноморие се среща повсеместно. Обитава и крайбрежните ни езера. Придържа се в крайбрежната зона на каменисто и пясъчно дъно. Крие се между камъните. С какво се храни? - Храни се предимно с мекотели, червеи, ракообразни. Употребява ли се за храна? - По улов заема първо място. С много добри вкусови качества е. Консумира се в прясно състояние.

5. Пясъчно попче

Тялото е закръглено, коремно леко сплеснато. Долната челюст е издадена пред горната. Няма плавателен мехур. Гръбните перки се доближават. Вендузът е добре развит. Тялото е покрито с люспи.

Какъв е цветът на пясъчното попче? - Основният цвят на тялото е сив до сиво-жълт. По тялото има 7-8 сиво-кафяви петна. Какви са размерите на пясъчното попче? - Достига на дължина до 20см. Живее около 5-6 години. Кои води на Черно море обитава? - Води дънен начин на живот в крайбрежната зона на пясъчното дъно. С какво се храни? - Храни се с дребни ракообразни, мекотели, червеи и личинки. Употребява ли се за храна? - Има добри вкусови качества. Употребява се предимно в свеж вид.

6. Широкоглаво попче

Тялото е закръглено, към опашната част е странично сплеснато. Ширината на главата е по-голяма от височината и. Устата и е сравнително голяма. Няма плавателен мехур. Вендузът е широк, закръглен. Гръбните перки се доближават. Тялото е покрито с люспи.

Какъв е цветът на тялото? - Основният цвят е кафяв до кафяво-жълт. По гърба и тялото има кафяви петна. Какви са размерите на широкоглавото попче? - Достига на дължина до 25см. Живее около 5-6 години. Кои води на Черно море обитава? - Води дънен начин на живот. Придържа се в близката крайбрежна зона на каменисто дъно. С какво се храни? - Храни се предимно с рибки и ракообразни (рачета и скариди). Употребява ли се за храна? - Да, в свеж вид.

7. Лихнус

Тялото е закръглено, назад към опашката странично леко сплеснато. Главата е широка, силно сплесната. Устата е голяма със силно изразена долна челюст. Няма плавателен мехур. Тялото е покрито с дребни люспи.

Какъв е цветът на тялото? - Основният цвят на тялото варира от сиво-кафяв до кафяво-жълт. Главата, гърбът и страните са изпъстрени с кафяви петна. На гръбните перки се очертават надлъжни ивици от кафяви петънца. Какви са размерите на лихнуса? - Достига на дължина 37см. Живее около 7-8 години. Кои води на Черно море обитава? - Води дънен начин на живот. Обитава крайбрежните зони на Черно море. Придържа се на пясъчно и каменисто дъно. Често се заравя в пясъка. С какво се храни? - Храни се обикновено с риба и ракообразни (скариди). Употребява ли се за храна? - Лови се в малки количества, но е с изключителни вкусови качества. Морски деликатес.