Ваглерът може да ви донесе кълванета през зимата, когато щеката не успява. Това обикновено става така, защото въпреки че щеката почти винаги е най-точният инструмент, рибите просто се дърпат на разстояние, извън обхвата на щеката. Тънко основно влакно с диаметър 0,14-0,15мм е добър избор за по-малките плувки през зимата. Ваглерът може да е кристален или боядисан и трябва да е достатъчно тежък, за да можете с лекота да го замятате зад мястото, което сте избрали да ловите. По този начин дори условията да се променят, вие пак ще можете да замятате на избраното място. Употребата на адаптори за плувката също е наложителна, защото той ви позволява да смените ваглера, ако ситуацията го изисква. През зимата тънката антена ще бъде по-чувствителна от дебелата и особено, ако я потопите на максимум, така че да се подава на повече от 1см. Може да поставите малка група сачми на 2/3 от дълбочината и няколко дропера по-надолу. Употребата на малки сачми ви позволява да ги разпръснете, ако искате да ловите на пропадане. Поводът с дължина около 25-30см и дебелина 0,12мм, а куките обикновено номер 19-20.Ваглерът може да бъде успешен през цялата година и наистина непобедим в правилните условия. Ето как да го вържете през зимата ...
  • Тънката антена ще увеличи чувствителността на плувката. Ако искате да използвате по-голяма стръв като пелета или царевица, изберете по-дебела антена, която да понесе теглото на стръвта.
  • Адапторът за плувки ви позволява бърза смяна на ваглера с различен размер или модел или когато искате да ловите с по-голяма стръв или на по-голяма дистанция.
  • Независимо дали ловите с ваглер с вградено утежнение, или не, винаги се уверявайте, че поне 90% от товароносимостта на плувката се намира в основата и.
  • За да помогнете на основното си влакно да потъва по-лесно, напръскайте шпулата си с разреден препарат за миене на съдове. Това ще помогне на линията да потъва и така плувката няма да бъде отнасяна от страничния вятър или течение.
  • Групата от по-малък размер сачми ви дава по-голям избор за разпределяне от такава, направена от няколко по-големи. По-надолу се поставят няколко дропера номер 8-10.
  • Започнете със стръвта на дъното или на 2-3см над него; ако има силно течение или вятър, опитайте да легнете с до 30см, за да спрете плувката от прекалено бързо извличане от петното.
  • 25-30см повод е закачен за основната линия чрез системата "клуп в клуп", което дава възможност за бърза смяна при късане или в случай, че куката се повреди.