Този възел се използва широко от любители риболовци, състезатели и шаранджии по цял свят за връзване на куки и вирбели към основното влакно, повод дори и плетено влакно.Това е много здрав и надежден възел, който задължително трябва да се навлажни преди да бъде стегнат.Тъй като този възел се прави с малко намотки над вирбела или ухото на куката, той не натоварва вързания елемент и затова притежава голяма здравина.%d0%b2%d1%8a%d0%b7%d0%b5%d0%bb-%d0%b3%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b5%d1%80

Стъпка 1

Прекарайте два пъти избрания повод през ухото на куката или вирбела. Издърпайте 10 см. от повода и със собствения му край направете клуп.

Стъпка 2

Сдвоете повода и направените 4 намотки върху сдвоената част на повода в посока от ухото на куката нагоре. След четвъртата намотка, края на повода трябва да прекарате през образувалия се клуп под намотките.

Стъпка 3

Навлажнете изцяло възела и постепенно го стегнете докато го фиксирате плътно до ухото на куката или вирбела. Отрежете свободния край на повода колкото се може по близко до възела.