Предназначението на тежестта е да задържи кукичката със стръвта на точно фиксирано място. При риболов „НА ЛЕКО“ тя трябва да бъде балансирана така, че плувката да заеме вертикално положение, като по-голямата част от нея остане под водата. На силни течения, големи дълбочини и при ветровито време се употребяват по-големи тежести и съответно по-големи плувки. При този начин на риболов, в зависимост от условията, тежестите са от 1 до 30 гр. Най-често се употребяват разцепени на половина оловни сачми, оловна тел или пресовани ( не по-широки от 0,5 мм. и не по-дебели от 0,1 мм. ) оловни ленти, които лесно се режат с джобно ножче. По-добре е да се поставя НЕ една голяма тежест, а няколко малки. Първата, най-малката, се прищипва на разстояние приблизително 15 см. от кукичката със стръвта, следващата се поставя на по-голямо разстояние ( от кукичката ), като интервалът до тежестта става още по-малък, а сачмите – по-големи. Така монтирани, тежестите според случая може да се придвижат по посока на кукичката или към върха на пръта. Въдичарите, които предпочитат да ловят риба с плувка могат да правят балансирането още в къщи  в по-голям съд с вода ( вана, корито, бидон и др. ). Монтирана по този начин, тежестта при замятане не издава шум, а при налапване на стръвта съпротивлението и е значително по-малко.При ловенето с ДЪННИ ВЪДИЦИ се употребяват различни по форма и големина оловни тежести. Не е желателно те да бъдат големи, защото бързо нараняват влакното и развалят строя на пръта. За нашите условия не се препоръчва да са повече от 100 гр. ( зависи и до каква акция отговаря пръта ). Изборът на формата на тежестта зависи от характера на дъното и от скоростта на течението на водата. Монтирането на тежестите става по два начина: ПОДВИЖНО и НЕПОДВИЖНО. Първият начин е чрез свободно надяване. Предимството му пред втория е, че при налапването на кукичките със стръвта рибата не усеща съпротивлението на тежестта. Влакното свободно се движи през отвора на тежестта.cat3wayНамират приложение също и ГУМЕНИТЕ тежести. Напоследък някои въдичари употребяват оловни с широки вътрешни отвори и с големи процепи. През процепа във вътрешния отвор се втиква специална за целта гумена изрезка. При монтирането гумената изрезка притиска влакното към вътрешната страна на тежестта. Този начин на прибавяне на тежест има някои предимства: при обиране на влакното тежестта трудно се закачва по дъното на водоема, поради това, че гумената изрезка служи като буфер и при удар отблъсква тежестта; друго предимство, е че ако тежестта се закачи основното влакно бързо се изхлузва и във водата остава само тя, докато кукичките излизат. Останалите НЕПОДВИЖНИ тежести се прикачват за подова или основното влакно. Във водоеми с каменисти и чакълести дъна е за предпочитане да се използват тежести, облечени с гума.catrig2