Вие сте в: Семейство Селдови

Риболов Карагьоз
0

Тялото на рибите е странично сплеснато, покрито с лесно опадващи люспи. Устата е насочена нагоре.…