Вие сте в: семейство паламудови

Риболов паламуд
0

Семейство паламудови Тялото е вретеновидно, странично слабо сплеснато. Страничната линия е слабо изразена. На гърба…