Вие сте в: семейство леферови

Риболов Лефер
0

Семейство леферови Тялото е продълговато, умерено странично сплеснато, покрито с относително малки люспи. Опашното стъбло…