Вие сте в: семейство лавракови

Риболов лаврак
0

Семейство лавракови Тялото е удължено, сплеснато странично. Гръбните перки са две. Опашната перка е слабо…