Вие сте в: семейство зарганови

Риболов Зарган
0

Семейство зарганови Тялото е силно удължено, цилиндрично. Покрито е с дребни люспи. Челюстите са удължени…