Вие сте в: паламуд

Риболов паламуд
0

Семейство паламудови Тялото е вретеновидно, странично слабо сплеснато. Страничната линия е слабо изразена. На гърба…