Ribarnik.com

Порталът на рибарите в България 

  • Как най-подходящо трябва да се монтира линията при риболов на мач?

 #112  от vlado_fidera
 27 фев 2017 10:00
На осн.влакно нанижете един текстилен стопер, монтирай вирбел с карабина, пред него едно малко мънисто.След това се връзва малък микровирбел на парче влакно сдължина около 50см.Отдругата страна се връзва още един малък микровирбел истова линията е готова.Към единия микровирбел връзва основното влакно а към другия се връзва повода.На това парче влакно се слагат цепените съчми.Ползвай неутежнен ваглер за водоеми с дълбочина до 3метра