Поводът е влакното, на което се връзва кукичката, блесната или изкуствената муха. Той е по-тънък от основното влакно. За ловене на хищни риби ( щука, сом, бяла риба и др.) поводът е изработен от тънки полустоманени нишки, единични или изплетени по няколко заедно. Тези поводи не позволяват на хищната риба да протрие с острите си зъби влакното при изваждането и от водата.

Причините, които налагат да се използва повод са следните:

  • при ловенето „на тежко“, при закачането на кукичките в подводен предмет или корени се откъсва само поводът, без да се засяга основното влакно;
  • по естествено се поднася стръвта на рибата, понеже поводът е по-тънък от основното влакно, а ако е и подходящо оцветен, става съвсем незабележим.
Зеленият цвят е привичен за рибите, обитаващи водораслите. Кафявото влакно имитира отмиращата водна растителност и е подходящо за ЕСЕНЕН риболов. Влакното със светло-син цвят се употребява, когато се ловят риби обитаващи средните пластове на водата. Поводът, лежащ на дъното на водоема, трябва да има тъмна окраска. Универсално е прозрачното като стъкло влакно.Обичайните дължини на повода са между 30 и 50 см. В някои случаи както при риболов с булдо, дължината му може да стигне и до 2 м.