Според приложение 1 към ЗРА се забранява уловът на риби, които са на надморска височина от 500 до 1500 метра."Пролетно-лятно размножаващи се риби - съгласно надморската височина - до 500 м.н.в. - от 15.Април - до 31.Май / от 500 до 1500 м.н.в. - от 01.Май - до 15.Юни (тези дати могат да се променят с ежегодната заповед на министъра)"