Искам да споделя една история за риболов на шаран на коричка хляб. Място на риболова Д.Богров големия водоем. Такъми - пръчка за шаран Риле Реекс, макара от същата марка , влакно 0,28/150м. Кука 6-ца жълта. Стръвта коричка хляб. Сед замятането коричката остана на повърхността на водата и бе ясно видима. В дясно от нея имаше дънер и шавар. Там гордо плуваха няколко водни патици. В един момент една от тях захапа коричката и дръпна към тръстиката. Аз дърпам ама и тя дърпа. Стана абсолютно шоу за рибарите около мен. Вместо риба -патица. Неочакван улов !!! Борбата по изваждането трая около 5-6мин при което животинката взе да се уморява и за ме стана по лесно дая извадя от водата където тя се чувстваше незастрашена. След изваждането и от водата се наложи да отворя човката с клещите за щука, за да я отърва от куката която перфектно ябе зашила. Порадвах и се малко и я пуснах обратно във водата. От тогава ловейки на коричка хляб винаги се сещам за този неочакван гост дръзнал да "открадне" залчето на очаквания от мен шаран.